Arhīvs

Latvijas zinātnieki ir nosūtījuši atklātu vēstuli valsts amatpersonām, kurā aicina pārskatīt valsts Nacionālās attīstības plānu (NAP). Zinātnieki norāda uz ES ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2020, kurā ir noteikts, ka Eiropas Savienībai jāsasniedz kopīgs mērķis – Eiropai jākļūst par pasaules inovāciju centru, tāpēc ES dalībvalstīm 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP) jānovirza zinātnei un attīstībai. Latvija savos plānos šim mērķim ir gatava atvēlēt divas reizes mazāku finansējumu (1,5% no IKP 2020. gadā). Šobrīd reālais finansējums zinātnei un attīstībai Latvijā ir vairākas reizes zemāks, nekā vidēji ES. Šādas politikas sekas jau šobrīd ir labi redzamas Latvijas ekonomikas struktūrā

 „Latvija atrodas pēdējā vietā Eiropas Savienībā inovāciju jomā, atpalicība un nabadzība nākotnē tikai pieaugs, ja NAP un citos dokumentos netiks paredzēts pienācīgs atbalsts nacionālajai zinātnei un pētniecībai. Tas, ko uz 2020. gadu NAP ir uzdrošinājušies ierakstīt mūsu politikas veidotāji, ir mazāk, nekā ir Igaunijā jau šobrīd”, uzsver vēstules tapšanas iniciators, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības Valdes priekšsēdētājs Gatis Krūmiņš.

Atklāto vēstuli ir parakstījušas ietekmīgākās Latvijas zinātni un zinātniekus pārstāvošās organizācijas – Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnieku savienība, Latvijas Valsts zinātnisko institūtu asociācija, Latvijas Universitāšu asociācija, Latvijas Rektoru padome, Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība.

Informāciju ievietoja Dr.hist. Gatis Krūmiņš, LJZA Valdes priekšsēdētājs

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773