Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Talantu akadēmija

Latvijas Jauno Zinātnieku apvienībā 2010. gadā tika izveidota struktūrvienība- Talantu akadēmija (TA) - ar mērķi veicināt LJZA biedru un citu interesentu profesionālo pilnveidi. Tā paredzēja iesaistīt LJZA biedrus lekciju kursu pasniegšanā citiem biedriem.

Tika apzināts, par kādiem kursiem biedriem ir interese un kādus kursus biedri ir gatavi pasniegt. Notika vairāki kursi. Tos vadīja Ligita Landzmane, Ieva Nartiša, Aldis Buris, Toms Torins, Sanita Baranova, Arita Takahaši.

TA dibinātāja un pirmā vadītāja bija Ligita Landzmane. Viņas vadībā tika izstrādāta  TA struktūra, kursu pieteikumu anketas, veikts TA darbs. Palēnām tika apzināts, ka nav pārāk liela atsaucība kursu vadīšanā un apmeklēšanā no LJZA biedru puses, kā arī TA sākotnējās komandas cilvēki iesaistījās citos darbos.

Rezultātā tika saprasts, ka TA ir jāattīstās un jāpārveidojas. Tika pieņemts lēmums slēgt TA darbību ar 2012. gada maiju un aicināt uzsāktās iniciatīvas jau pārņemt jaunajiem LJZA biedriem.

Pašreiz tiek gatavots pasākums, lai atcerētos paveikto un pateiktos darītājiem, kuri iesaistījās TA darbā.

Pieejamās individuālas konsultācijas personības pilnveidošanas jautājumos: ŠEIT.

--

Talantu akadēmijas stratēģiskā darba vadītāja Ligita Landzmane; Dipl.iur., Mg.paed. karjeras konsultēšanā, LU vadībzinātnes 3.gada doktorante; E-pasta adrese: ligita.landzmane@gmail.com; mobilā tālruņa Nr: + 371 26599985

Talantu akadēmijas operatīvā darba vadītājs Aigars Atvars; Dr.phys; E-pasta adrese: aigars.atvars@bufpi.lv; mobilā tālruņa Nr: + 371 25986724

Talantu akadēmijas vadītāju palīgs Līga Laiveniece, E-pasta adrese: liga.laiveniece@inbox.lv, mobitā tālruņa Nr. +371 26440284

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: