Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 67,460 apmeklējumi

Ilgi gaidītais seminārs pulcēja kuplu interesentu skaitu. Interesentu pulkā bija ne tikai pēdējo kursu doktoranti, bet arī kupli pārstāvēts doktorantu pirmais kurss un pat maģistranti.

Seminārā Kitija Bite mūs iepazīstināja ar to kādi normatīvie akti regulē promocijas procesu un ar galvenajiem promocijas procesa etapiem un laika grafiku. Prezentācija šeit

Promocijas procesa pozitivā scenārija shematisks attēlojums šeit.

Noderīga saite: Ministru kabineta noteikumi Nr.1001

Protams, tās ir tikai vadlīnijas un praksē atkarībā no nozares, padomes un darba vadītāja, kā arī paša doktoranta īpatnībām promocijas process atšķiras. Nelielu apskatu par pašu jauno doktoru pieredzi varēsiet lasīt drīzumā.

Informāciju ievietoja A.Stunda-Zujeva

Seminārs “Kā tikt pie Doktora grāda?”

Trešdiena, 7. Novembris, 2012

2012.gada 24. novembrī (sestdiena) 10.00-14.00 Latvijas Mākslas akadēmijā 10. auditorijā.

Programmā

1) Formālas lietas, lai disertācija būtu pabeigta: lektors-Kitija Bite

2) Jauno doktoru pieredzes stāsti par to kā pabeigt disertāciju un arī par pašu iesniegšanas līdz aizstāvēšanas procesu. Pieredzē dalsies jaunie doktori no RTU, LU, LLU, LMA un LSPA.

Vairāk informācija un pieteikšanās šeit

Informāciju ievietoja A.Stunda-Zujeva

Seminārs “Tehnoloģiju komercializēšana”

Trešdiena, 7. Novembris, 2012

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar biedrību "CONNECT Latvija" 2012.gada 10.-11. decembrī organizē semināru "Tehnoloģiju komercializēšana". Vairāk informācija šeit.

Informāciju ievietoja A.Stunda-Zujeva

Atskats uz vasaras nometni 2012

Trešdiena, 17. Oktobris, 2012

Interesantas lekcijas

Diskusijas

Sarunas pie ugunskura

Disertāciju aizstāvēšanas mēģinājumi

Doktorants doktoranta stiprais plecs

Komplimenti

Labi pavadīts laiks

Atskats uz nometni2012

Latvijas zinātnes klupšanas akmeņi

Trešdiena, 19. Septembris, 2012

LJZA Valdes priekšsēdētāja Gata Krūmiņa pārdomas par to, kas traucē veiksmīgai Latvijas zinātnes attīstībai.

Ir.lv 11.09.2012.

Latvijas Radio raidījumā “Aktuālais temats” (03.09.2012.) Agnese Stunda-Zujeva un Gatis Krūmiņš stāsta par pretrunām Nacionālās attīstības plānā, problēmām zinātnes finansējumā un uzņēmēju sadarbībā ar zinātniekiem.

Spied  vai   !

Iespēja publicēt zinātniskos rakstus

Otrdien, 4. Septembris, 2012

Zinātnisko rakstu krājuma “Humanities and Social Sciences: Latvia” (JHSS) redaktors, asoc. prof., dr. oec. Viesturs Pauls Karnups aicina jaunos doktorus un doktorantus ievietot rakstus krājumā. Raksta iesniegšanas beigu termiņš – līdz 2012.g. 31. oktobrim, nodošana apgādam – 2012.g.21.decembris. Vairāk informācija šeit.

Informāciju ievietoja Ligita Landzmane

Par savā nesen aizstāvētajā disertācijā gūtajām atziņām Latvijas Radio raidījumā "Monopols" (02.08.2012.) stāsta Mārtiņš Kaprāns.

   

LJZA iniciatīva, apvienojot Latvijas zinātniekus kopīgā prasībā strauji palielināt finansējumu zinātnei un attīstībai, lai veicinātu valsts ilgtermiņa izaugsmi, ir guvusi plašu rezonansi plašsaziņas līdzekļos. Ziņu ar komentāriem ir publicējuši vadošie laikraksti, kā arī tēma izvērsta vairākos Latvijas radio raidījumos.

Diena.lv

Baltic News Network

DB.lv

LA.lv

Latvijas Radio (raidījums "Aktuālais temats" 02.08.2012.)  vai  

Latvijas Radio (ziņa + telefonintervija 07.08.2012.)

Ir.lv (Džordžijas Tehnoloģiju institūta doktoranta Kaspara Bērziņa redzējums par Latvijas zinātnes finansēšanu)

Aicinām Jūs piedalīties LJZA un  Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” kopīga organizētā aptaujā, kuras MĒRĶIS ir noteikt jauno zinātnieku apmierinātību ar esošo darbavietu, kā arī analizēt iespējas paplašināt nodarbinātības iespējas šajā jomā. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jūsu atbildes ir ļoti būtiskas, lai noteiktu iespējamās izmaiņas valsts politikā! Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 10 minūtes. Ja uz kādu jautājumu atbildēt nevēlaties, atbildi varat nesniegt.

Anketa šeit.

 

Informāciju ievietoja Dr.hist. Gatis Krūmiņš, LJZA valdes priekšsēdētājs

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 26310170 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773