Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Latvijas jaunie zinātnieki un studenti ir optimistiski noskaņoti pret sistēmu kopumā. Mēs ticam, ka Latvijas augstākajai izglītībai un zinātnei ir milzīgs attīstības potenciāls, kaut vai skatoties uz to, kādā situācijā tās ir spējušas izdzīvot. Tieši šī optimisma dēļ mēs veltam savu brīvo laiku, strādājot pie tā, lai šī sistēma realizētu savu potenciālu. Mēs ticam, ka, īstenojot iepriekšminētos uzlabojumus sistēmā, mēs spersim soļus konkurētspējīgākas un prestižākas doktorantūras virzienā, kas sagatavos doktorus ar prasmēm un zināšanām, kas piemērotas gan augsta līmeņa akadēmiskam un pētnieciskam darbam, gan zinātņietilpīgu jaunuzņēmumu izveidei, gan darbam privātajā un publiskajā sektorā.

Doktoranti un jaunie zinātnieki uzskata, ka pastāv būtiskas promocijas darba aizstāvēšanas procesa nepilnības, tai skaitā kvalitatīvas diskusijas trūkums, ierobežots nozaru ekspertu skaits zinātņu apakšnozarēs. Tāpēc LJZA un LSA aicina atvieglot promocijas padomju veidošanu, pieļaujot iespēju, ka promocijas darba vadītājs un doktorants drīkst ieteikt promocijas padomi, kuras locekļi atbilst noteiktiem kritērijiem, lai piesaistītu vairāk nozares ekspertus no ārzemēm, ar augstāku kompetenci promocijas darba tēmā un arī izvērtēšanā.

Lai paplašinātu zinātnisko brīvību, LJZA un LSA aicina arī atvieglot paša doktorantūras studiju procesa regulējumu, atļaujot doktorantiem ar atbildīgās personas atļauju studēt specializācijai nepieciešamus maģistra līmeņa kursus. Tas uzlabotu topošo doktoru prasmes, optimizējot resursu lietošanu. Aicinām arī pieļaut doktorantūras studentu uzņemšanu visa gada garumā, lai būtu iespēja rīkot konkursus uz doktorantu vietām zinātnisko projektu uzsākšanas brīdī, kas ne vienmēr sakrīt ar ierasto doktorantūras studiju sākuma laiku. Tādējādi būtu iespējams radīt finansiāli pievilcīgas doktorantu pozīcijas, kas veicinātu konkurenci un zinātnisko kvalitāti.

Turpinājumu rakstam lasi "Zinātnes vēstnesī".

"Zinātnes vēstnesis" 21 (521) ISSN 1407–1479 2016. gada 19. decembris (PDF)

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: