Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

LJZA laipni aicina visus interesentus ņemt dalību seminārā "Ekonomiskās izglītības loma Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanā".

Šī gada 14.maijā plkst. 17.00 norisināsies Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātes Doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” seminārs-analītiskā diskusija par ekonomiskās izglītības lomu Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanā. Seminārs norisināsies  Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 500.auditorijā plkst.17:00. Pasākums tiek rīkots doktorantūras skolas ietvaros ar profesora Roberta Škapara laipnu atbalstu.

LU doktorante un semināra idejas autore Ieva Nartiša skaidro semināra mērķi: „Tā kā mums Latvijā pārsvarā ir zināšanu maz-ietilpīgi uzņēmumi ar īsu dzīves ciklu, tad mums, doktorantiem un jaunajiem pasniedzējiem ir radusies ideja – kā mēs varam palīdzēt risināt šo problēmu? Tāpēc vēlamies diskutēt par cilvēkresursu sagatavošanu atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un vēlamies izstrādāt priekšlikumus par izglītības sistēmas pilnveidošanu un aktualizēšanu.  Priekšlikumu izstrādāšanai esam piesaistījuši ekspertu grupu - gan no Latvijas tautsaimniecības un politiskās vides, gan no izglītības sektora, gan augstākās izglītības izvērtēšanas pārstāvjus.”

Diskusiju vadīs LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorants Valters Kaže.

Semināra – analītiskās diskusijas galvenās tēmas:

  1. Ekonomiskās izglītības sistēmas Latvijā izvērtējums (augstskolas, studiju virzieni un programmas) un augstākās izglītības novērtēšanas projekta ekspertu vērtējumu procedūras zinātniskais pamatojums;
  2. Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamie resursi (orientācija uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku, sasaiste ar ES2020 stratēģiju un nacionālās attīstības plānu);
  3. Nepieciešamās korekcijas Latvijas ekonomiskās izglītības sistēmā Latvijas ekonomikas optimālas attīstības veicināšanai.

Semināra gaitā izstrādātos priekšlikumus plānots iesniegt LR Saeimas Tautsaimniecības un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgajām amatpersonām.

Pieaicinātie eksperti: Baiba Rivža (akadēmiķe, Augstākās izglītības programmu novērtējuma un to kvalitātes uzlabošanas priekšlikumu ESF projekta vadītāja), Māris Ēlerts (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietnieks), Gatis Krūmiņš (Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājs, augstākās izglītības programmu novērtēšanas eksperts), Ina Druviete (LR Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja) un Māris Purgailis (profesors, LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns).

Pasākuma formāts: 10 minūšu gara prezentācija/uzruna katram ekspertam, kam seko analītiska diskusija.

Papildus ekspertu prezentācijām par biznesa vides saistību ar akadēmisko sektoru un labās prakses piemēriem šajā jomā runās doktoranti Ieva Nartiša un Andrejs Strateičuks. Apmeklētājiem būs iespēja uzdot ekspertiem visus sev interesējošos jautājumus.

Semināru organizē LU EVF doktorantūras skola „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”,  Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Mikrouzņēmumu partnerības institūts un Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai", vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001..

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: