Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Ar prieku izplatām informāciju, ka Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta (#PostDocLatvia) 3. atlases kārtu plānots izsludināt 2019. gada aprīļa beigās (VIAA ziņa: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/?text_id=40541). Pirms tā izsludināšanas vēl plānotas nelielas, bet būtiskas izmaiņas aktivitāti regulējošajos Ministru Kabineta noteikumos Nr. 50, kas paplašinās potenciālo pēcdoktorantu loku un ļaus plānot vispusīgāku projekta pieteikumu. Projektu iesniegšana plānota līdz vasaras sākumam, bet finansēšanas sākums no gada beigām.

Būtiskākā sagaidāmā izmaiņa ir atļauja pieteikumus iesniegt pēcdoktorantiem, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas, līdzšinējo 5 gadu vietā. Tam papildus plānots uzlabot virkni nosacījumu, kas ļauj projektus plānot daudzpusīgākus un veicina jauno zinātnieku karjeras uzsākšanu. Tiek plānots atļaut projekta ietvaros veikt akadēmisko darbu, piemēram, docējot studiju kursus, vadīt studentu darbus, gatavot citus pētniecības projekta pieteikumus.

Redzam, ka šādas izmaiņas veicinās konkurences pieaugumu un dos iespēju pēcdoktorantiem kļūt par jaunu grupu vadītājiem. Protams, tas vienlaikus, pēcdoktorantiem uzliek lielāku atbildību par projekta mērķu sasniegšanu un dažādo darbu sabalansēšanu.

Zināms, ka plānota arī 4. atlases kārta 2020. gada pirmajā pusē.

Liels paldies Izglītības un zinātnes ministrijai un Valsts izglītības attīstības aģentūrai par interesi pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pilnveidei, LJZA ieteikumu uzklausīšanu un ņemšanu vērā. Mūsuprāt, kopīgās diskusijas rezultēsies ļoti pievilcīgā 3. atlases kārtas uzsaukumā. Tāpēc aicinām potenciālos pēcdoktorantūras pētniekus jau sākt domāt par saviem pētniecības projektiem, izcilām pētniecības tēmām, potenciāliem pētniecības partneriem ārvalstīs un veidiem, kā piesaistīt finansējumu savas grupas veidošanai. Šī ir lieliska iespēja atspērienam zinātnē, sākot veidot savu pētniecības grupu! Sagatavo projektu un piesakies!

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: