Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

There was an issue retrieving stats. Please try again later.

LJZA Konsultatīvā padome

LJZA Konsultatīvā padome ir aktīvāko biedru kopa, kas konsultē atbalsta valdi tās daudzveidīgajā darbā: nodrošina vēsturiskās atmiņas saglabāšanu, sniedz ieteikumus un iesaistās diskusijās par aktualitātēm, palīdz lēmumu pieņemšanā, pārstāv biedrību dažādās komisijās un sanāksmēs, iesaistās pasākumu organizēšanā. Vēsturiski izveidojusies tradīcija ik pa trīs gadiem valdi mainīt gandrīz pilnībā, dodot iespēju aktīvākajiem no jaunajiem biedriem un nodrošinot daudzpusīgākas attīstības iespējas organizācijai. Lai bijušie valdes locekļi turpinātu sniegt savu ieguldījumu, 2013. gada martā tika izveidota Konsultatīvā padome. Tajā iesaistās arī aktīvākie organizācijas biedri, kas ar laiku kandidē uz valdes sastāvu. Konsultatīvās padomes sastāvs tiek pārskatīts ne retāk kā reizi trīs gados kopā ar valdes vēlēšanām. Padomes sastāvā 2020.gadā bija 20 locekļi.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Ieva Siliņa

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja no 2020. gada novembra. Valdes locekle no 2015. gada decembra līdz 2016. gada martam. Valdes priekšsēdētāja no 2016. gada marta līdz 2020. gada septembrim. Noteikusi LJZA stratēģisko virzību, izveidojot biedrības trīs attīstības pīlārus: zinātnes politika, zinātnes komunikācija un tīklošanās.

Kopš 2020. gada 2. oktobra Ieva Siliņa ir Rīgas Domes deputāte, kā arī Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece. Šie pienākumi tiek apvienoti ar Valsts prezidenta ārštata padomnieces izglītības un zinātnes politikas jautājumos pozīciju. Ieva Siliņa valsts prezidenta komandā ir kopš v.e. Egila Levita stāšanās amatā 2019. gada 8. jūlijā.

Ievas Siliņas primārās intereses aptver zinātnes pārvaldību un politiku, kā arī attiecības starp zinātni un tehnoloģijām.

 

Konsultatīvās padomes locekļi

 • Alberts Auziņš
 • Andris Freimanis
 • Baiba Prūse
 • Egils Stalidzāns
 • Gita Siliņa
 • Guntars Kitenbergs
 • Ieva Puzo
 • Ingars Reinholds
 • Ingus Pērkons
 • Inese Čakstiņa
 • Jānis Liepiņš
 • Jēkabs Frīdmanis
 • Justīne Vīķe
 • Kārlis Livkišs
 • Kristaps Zariņš
 • Lauris Bisenieks
 • Marija Semjonova-Reinholde
 • Mārtiņš Liberts
 • Natālija Abrola
 • Vilnis Šķipars

(saraksts atjaunots 2020. gada novembrī)

Konsulatīvās padomes iepriekšējie priekšsēdētāji

 • 2016-2020 Agnese Stunda-Zujeva
 • 2015-2016 Egils Stalidzāns
 • 2013-2015 Gatis Krūmiņš
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: