Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

There was an issue retrieving stats. Please try again later.

Valde

Antra Boča, priekšsēdētāja

Pētniece Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2017. gadā Jūtas Štata universitātē ieguva doktora grādu ekoloģijā. Pētnieciskās intereses: elementu un vielu aprite augsnē; klimata, veģetācijas un cilvēku ietekme uz augsnes attīstību; augsnes apsaimniekošanas ietekme uz ūdens kvalitāti.

LJZA valdē vēlas turpināt apvienības iesaisti Latvijas zinātnes politikas veidošanā, ar mērķi Latvijas zinātnes telpā palielināt atvērtību, akadēmisko godīgumu un starptautisko konkurētspēju.

 

Eduards Baķis

Eduards Baķis

Pētnieks-pēcdoktorants Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes docētājs. 2019. gadā ieguvis doktora grādu Imperial College London, Lielbritānijā. Pētniecības intereses: ilgtspējīgāki ķīmiskie procesi, alternatīvie šķīdinātāji, jonu šķidrumu fizikālorganiskā ķīmija.

Darbojoties LJZA valdē, vēlas veicināt komunikāciju ar sabiedrību un jauniešiem, stimulēt kritisko domāšanu un akcentēt uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanas būtisko lomu ikdienas dzīvē un likumdošanā.

 

Ilze Elbere

Ilze Elbere

Pētniece un Studentu padomes vadītāja Latvijas Biomedicīnas pētījumu studiju centrā, doktora grāda pretendente molekulārajā bioloģijā Latvijas Universitātē. Pētnieciskās intereses: cilvēka mikrobioma izpēte, galvenokārt saistībā ar 2.tipa cukura diabētu, tā terapiju, kā arī mikrobioma un saimniekorganisma mijiedarbības mehānismu izzināšana.

Iesaistoties LJZA valdes darbā Ilze vēlas dot savu artavu, lai veicinātu komunikāciju un sadarbību zinātnieku starpā dažādās institūcijās, kā arī lai attīstītu un stiprinātu kvalitatīvu zinātnes komunikāciju ar sabiedrību Latvijā.

Matīss Reinfelds

Pabeidzis maģistratūras studijas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un 2018. gadā ieguvis dabaszinātņu doktora grādu Gētes Universitātē, Frankfurtē pie Mainas, Vācijā. Pētniecības intereses: gaismas lietošana ķīmiskos procesos un enerģijas ražošanā.

Darbojoties LJZA valdē, vēlas stiprināt diasporas sadarbību ar Latvijas institūcijām, piedalīties Latvijas zinātnes politikas veidošanā, kā arī uzabot zinātnieku komunikāciju ar sabiedrību.

 

Liene Spruženiece

Mikroanalītiķe Glāzgovas Universitātē, vada elektronu mikrosopijas centru "ISAAC". 2017. gadā ieguvusi doktora grādu ģeozinātnēs Makvarī (Macquarie) Universitātē, Austrālijā, pēc tam 3 gadus pavadīja strādājot pētniecībā Lielbritānijā un Vācijā. Pētnieciskās intereses: tektoniskie procesi un ķīmiskās reakcijas Zemes garozā, elektronu mikroskopija.

LJZA valdē Liene vēlas attīstīt projektus, kas veicina jauno zinātnieku prasmju pilnveidošanu un kopienas veidošanu, kā arī līdzdarboties politikas darba grupā, lai padarītu Latvijas akadēmisko vidi atvērtāku, vienlīdzīgāku un starptautiski konkurētspējīgāku.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: