Arhīvs

Par LJZA

LJZA vēsture

Ideja par to, ka nepieciešama organizācija, kas apvienotu jaunos zinātniekus un palīdzētu risināt viņu problēmas radās 2005. gada janvārī. Pateicoties Igaunijas jauno zinātnieku akadēmijas vadītājam Inese Sviestiņa un Jānis Jaško uzsāka darbu pie Latvijas doktorantu apvienības izveides. Pēc vairākām tikšanās reizēm ar citiem aktīvistiem tika nolemts veidot plašāku organizāciju ar nosaukumu Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība, kas apvienotu maģistratūras un doktorantūras studentus, kas aktīvi veic zinātnisko darbību.

Tā 2005. gada 8. decembrī norisinājās LJZA dibināšanas sapulce, kurā piedalījās 24 jaunie zinātnieki. 2006. gada 19. janvārī apvienība tiek reģistrēta Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā un iegūst reģistrācijas numuru 40008097922. Kopš šī brīža, LJZA ir oficiālā doktorantu un jauno zinātnieku organizācija Latvijā un aktīvi iesaistās dialogā ar augstskolām un valsts institūcijām par jauno zinātnieku problēmām Latvijā.

2006. gada februārī LJZA tiek uzņemta Eurodoc (European Council of doctoral candidates and young researchers) un kļūst par WAYS (World Academy of Young Scientists) reģionālo organizāciju Latvijā.

Wikipedia ieraksts par LJZA.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

2006. gada nogalē LJZA ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas ļauj mūsu ziedotājiem saņemt nodokļu atvieglojumus. Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20. pantā veiktajiem grozījumiem rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

LJZA logo

Lejuplādēt LJZA logo PDF formātā: LJZA_logo color_bw

Lejuplādēt LJZA logo EPS formātā: LJZA_logo color_bw

Pārstāvot organizāciju sabiedriskos pasākumos vai citā veidā izmantojot organizācijas vārdu, vadlīnijām tiek lietota LJZA vizuālās identitātes rokasgrāmata.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773