Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

2013.gada 19.oktobrī Latvijas Jauno zinātnieku apvienība jau trešo reizi organizēja  semināru "Kā tikt pie doktora grāda?". Simboliski, ka topošajiem zinātniekiem organizētais seminārs norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas Sanāksmju zālē.

Semināru atklāja Latvijas Jauno zinātnieku apvienības priekšsēdētāja Egila Stalidzāna uzruna un īss stāstījums par Latvijas Jauno zinātnieku apvienību.

E.Stalidzāns semināra dalībniekus iepazīstināja ar doktorantu un promocijas darba vadītāju tipiem, kā arī iemesliem, kāpēc cilvēki vēlas būt par zinātniekiem. Pusnopietnā prezentācija atraisīja semināra dalībniekus, jo katrs varēja izvērtēt savu motivāciju iegūt doktora zinātnisko grādu, atpazīt savu un promocijas darba vadītāja tipu.

Turpinājumā Kitija Bite iepazīstināja klātesošos ar promocijas procesa iesaistītajām institūcijām, to lomu un nozīmi, kā arī tiem normatīvajiem dokumentiem, kuri regulē promocijas procesu un tā norisi. Lielu akcentu lektore lika uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1000 Par promocijas tiesību deleģēšanu augstskolām, lai topošie zinātņu doktori sekotu līdzi promocijas procesa tiesiskumam.

Kā iepriekšējos, tā arī šajā seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar visām promocijas procesa stadijām, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar lēmumu par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu.

Semināra otrajā daļā ar savu pieredzi par promocijas procesu dalījās inženierzinātņu doktore Gita Šakale, bioloģijas zinātņu doktore Gunta Čekstsre un tiesību zinātņu doktore Petra Janule. Šajā semināra daļā arī tika uzdoti visvairāk jautājumu un raisījās  diskusija par dažādās augstskolās pastāvošo promocijas praksi.

Nākamais seminārs plānots 2014.gada pavasarī.

Informāciju sagatavoja: Kitija Bite

Foto: Egils Stalidzāns

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: