Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

Šodien, 8. jūnijā, Tieslietu ministrijas telpās notika valsts pārvaldes un biedrību un nodibinājumu konference. Latvijas Jauno zinātnieku apvienību šajā konferencē pārstāvēja valdes locekle Kitija Bite un Konsultatīvās padomes biedre Agnese Stunda-Zujeva.

Īsai uzziņai: 2005. gadā tika izstrādāts Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands, kura mērķis bija vienot valsts pārvaldi un biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos un dalību valsts procesos. Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem. Šobrīd memorandu ir parakstījušas 393 organizācijas.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība Memorandam pievienojās 16.10.2009., un to parakstīja toreizējais valdes priekšsēdētājs Aigars Atvars.

2016. gada konferencē tika diskutēts par nevalstiskā sektora sadarbību ar valsts pārvaldi, tās efektivitāti un nākotnes izaicinājumiem. Pašlaik Memoranda padomes pārstāvji no biedrībām un nodibinājumiem piedalās kā dalībnieki vai novērotāji Ministru kabineta komitejas sēdēs, Valsts sekretāru sēdēs, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomē, struktūrfondu uzraudzībā un citos pasākumos, kur nepieciešama valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības sadarbība. No formāla dokumenta Memorands ir kļuvis par instrumentu, kas ļauj īstenot sadarbības visdažādākās formas – informācijas apriti, konsultācijas, dialoga veidošanu un partnerību.

Konferencē vairakkārt tika uzsvērts, ka kopīgu mērķu sasniegšanu veicinās sarunas pie viena galda, pušu uzklausīšana, ka no emocijām ir jāpāriet pie konstruktīviem argumentiem un risinājuma meklēšanas. Jau konferences pirmajā daļā tika secināts, ka sadarbība nav ekstra, bet nepieciešamība, un uzsāktā sadarbības forma ir pareiza.

Konferences otrajā daļā gan valsts pārvaldes, gan biedrību un nodibinājumu pārstāvji dalījās pozitīvajā un negatīvajā pieredzē līdzšinējā sadarbībā. Diskusijas rezultātā izkristalizējās doma, ka nākamās konferences ir jārīko biežāk (vismaz divas reizes gadā) un tās varētu būt veltītas konkrētam mērķim, iesaistot attiecīgās nozares valsts pārvaldi un biedrības un nodibinājumus.

Teksts: K.Bite

Foto: Valsts kanceleja, K.Bite.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: