Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Studentiem, kuri studē juridiskās zinātnes programmās, profesijas standarts paredz pētījuma veikšanu. Tāpēc augstskolas paredz dažāda līmeņa pētnieciskos darbus, kas studiju laikā jāveic, kas, absolvējot attiecīgu programmu, finalizējas bakalaura, maģistra vai promocijas darba veidā.

Ne vienmēr pētījumos tiek pievērsta pietiekoši liela uzmanība pētījuma dizainam un metodoloģijai. Lai padziļinātu studentu izpratni par pētnieciskā darba būtību, avotu zinātnisko ticamību un atlasi, zinātnes elementu klātbūtnes nepieciešamību pētnieciskā darbā, pētniecības metožu apzināšanu un izmantošanu, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku uzsāk kopprojektu – Pētnieciskā darba rakstīšanas skola.

Projekta ideja ir motivēt juridiskās zinātnes studentus kvalitatīva pētnieciskā darba izstrādi juridiskajā zinātnē. Kopumā plānotas četras nodarbības – katru marta otrdienu no plkst. 18.00 līdz 20.00. Nodarbības notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tās vadīs RSU Juridiskās fakultātes lektore Dr. iur., Bc. paed. Kitija Bite.

Nodarbības norise: nodarbība sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā pētnieciskā darba izstrādes teorija, otrajā – studentu patstāvīgais darbs. Starp nodarbības daļām Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu sniegtā informācija par Bibliotēkas atbalsta iespējām pētnieciskā darba izstrādē.

Nodarbības 1. un 2. daļa nav saistītas. Students var apmeklēt pēc izvēles visu ciklu, tikai teorētisko daļu, tikai praktisko daļu vai atsevišķas nodarbības. Jebkura papildu informācija bitija@inbox.lv.

Nodarbību plānojums:

1. nodarbība 7. marts. 1. daļa: pētījuma plānošana; pētījuma robežu noteikšana (temats, objekts, priekšmets, satura rādītājs), praktiskie piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

2. nodarbība 14. marts. 1. daļa: problēmas izvirzīšana, mērķa noteikšana, uzdevumi mērķa sasniegšanai; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

3. nodarbība 21. marts. 1. daļa: pētījuma jautājumi, metodes; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

4. nodarbība 28. marts. 1. daļa: pētījuma izstrādes nianses, rezultāti un to noformēšana, prezentēšana; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

Informāciju sagatavoja: K. Bite

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: