Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Lai arī Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperta statuss doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem ne vienmēr ir pazīstams, tas viņus ietekmē diezgan tieši. LZP eksperta statuss ir vajadzīgs gan disertācijas vadītājam, gan daļai promocijas padomes, kas piešķir doktora grādu. Tāpat eksperti var tikt piesaistīti pētniecības projektu izvērtēšanā. Līdz šim kritēriji, lai kļūtu par ekspertu bija salīdzinoši zemi - pietika pēdējo trīs gadu laikā publicēt divas zinātniskas publikācijas, kas atrodamas starptautiskās datubāzēs, un doktora grāds. Šādi kritēriji ļauj daļai jauno doktoru uzreiz pēc grāda iegūšanas kļūt par LZP ekspertiem.

Saprotot, ka šādas prasības ir zemas, LZP 2017. gada sākumā darba grupā diskutēja par kritēriju paaugstināšanu. Tika panākts kopsaucējs, ka pēdējo trīs gadu laikā būtu jāspēj publicēt trīs rakstus žurnālos, kas atrodami starptautiskās datu bāzēs, turklāt dabas zinātnēs tos papildināja kritērijs par Hirša indeksu (h-indekss). Vasaras beigās šī diskusija atsākās, rosinot pārdomāt monogrāfiju piemērojamību kritērijiem.

Šī iemesla dēļ arī LJZA ir formulējuši savu viedokli, aicinot LZP eksperta tiesību piešķiršanas kritērijus veidot no publicēto rakstu skaita starptautiskās datu bāzēs un h-indeksa. Turklāt, aicinām šos kritērijus pakāpeniski paaugstināt, ceļot Latvijas zinātnes vides kvalitāti.

LJZA viedokļa vēstule *

Foto: (c) Quinn Dombrowski

* Precizēta LZP eksperta statusa saistība ar promocijas darba vadītāju.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: