Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

Šī gada 24.martā, zaļās ceturtdienas relatīvi agrā vēlas pievakares stundā, kamēr teologi pukojās par nezūdošo pagānisma liesmiņu tautas apziņā, astrofiziķi apsprieda pēdējās ziņas no tarantula miglāja, pa kādam datoriķim centīgi sēdēja ar brūnu šlipsi uz tīra krekla, bet Austrālijas latvieši jau dzīvoja jaunā realitātē, LJZA konsultatīvās padomes locekļi Vilnis Šķipars, Mārtiņš Liberts un Georgijs Moisejevs cits par citu vērīgāk centās iepazīt Ukrainas Izglītības un Zinātnes ministrijas Jauno Zinātnieku padomi (turpmāk UJZP), kas bija iespējams, pateicoties šīs organizācijas pārstāves Olgas Romaņenko iniciatīvai, uzturoties Rīgā.

Ne uz mirkli nenovēršot uzmanību no būtiskā, LJZA pārstāvji ātri vien noskaidroja lietas būtību. UJZP, kas izveidota 2012. gadā, ir Ukrainas Izglītības un Zinātnes ministrijas pakļautībā esoša organizācija, kurā ir 20 pastāvīgie locekļi no lielākajām Ukrainas augstskolām un ~ 1000 citi balsstiesīgi locekļi, īpašu uzmanību veltot visu Ukrainas reģionu pārstāvībai šajā organizācijā. UJZP ir jaunos zinātniekus pārstāvoša organizācija un arī ministrijas padomdevējs. UJZP galvenie uzdevumi ir:

  • mijiedarbības veicināšana starp ministriju un zinātnisko institūtu un augstākās izglītības iestāžu jauno zinātnieku organizācijām,
  • rekomendāciju izstrādāšana talantīgu jauniešu piesaistīšanai darbam zinātnē,
  • jauno zinātnieku konsultēšana par aktuālām pētījumu aktivitātēm un starptautiskās sadarbības iespējām,
  • jauno zinātnieku dalības zinātniskos konkursos veicināšana, veidojot jauno zinātnieku grupas, kas spējīgas īstenot sarežģītus projektus.

UJZP, neskatoties uz savu jaunību, jau ir izdevies padarīt diezgan daudz - tā ir izstrādājusi vairākas rekomendācijas likumdošanas izmaiņām Ukrainā un ietekmējusi finansējuma mehānismu zinātnei. UJZP ir nopietni noskaņota palīdzēt ministrijai ieviest augstākās izglītības un zinātnes nozares reformas, padarot šo nozarei efektīgāku un konkurētspējīgāku. Par to liecina tas, ka UJZP bija organizācija, kas sagatavoja atklātu vēstuli Ukrainas prezidentam, augstākās Radas priekšsēdētājam un premjerministram, paužot stingru nostāju pret finansējuma samazināšanu zinātnei Ukrainā. Tā pat UJZP izstrādāja rekomendācijas noteikumu par zinātnisko projektu konkursiem labojumiem, izmaiņas militārpersonu statusā augstās izglītības sistēmā un daudzus citus svarīgus likumu un noteikumu uzmetumus.

UJZP līdzdarbojas kā dažādu zinātnisku un populārzinātnisku konferenču un diskusiju līdzorganizators. UJZP uzaicināja LJZA biedrus piedalīties ikgadējā UJZP biedru seminārā, kas šogad tiks rīkots 23.-24. jūnijā Odesā (drīzumā publicēsim plašāku informāciju par šo pasākumu).
UJZP pārstāve izrādīja lielu interesi par izmaiņām augstākās izglītības un zinātnes jomā Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un par mūsu dalību attiecīgajos notikumos. Ir skaidrs, ka UJZP mērķis ir veicināt Ukrainas iesaisti Eiropas zinātnes vidē. Romaņenko kundzes vārdiem, šobrīd tuvākie sadarbības partneri un paraugi ir Gruzijas un Vācijas universitātes.

Šķiroties norunājām, ka LJZA uzturēs ciešākus kontaktus ar UJZP. Darīsim to ar prieku.

Olga Romaņenko ir Kijevas Naconālās Tirdzniecības un Ekonomikas Universitātes asociētā profesore.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: