Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

2012.gada 31.martā notika gadskārtējā LJZA pilnsapulce. Jau par tradīciju ir kļuvusi atkārtotās pilnsapulces rīkošana, jo pirmajā pilnsapulcē (šogad tā notika 14.martā) netiek sasniegts nepieciešamais biedru kvorums. Tomēr abas tikšanās reizes bija papildinātas ar radošām aktivitātēm, tā kā ieguvēji bija gan tie, kas atnāca uz pirmo, tā arī otro sapulci.

Pēc LR likumdošanas lemtspējīga bija otrā – atkārtotā pilnsapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Pēc LJZA valdes priekšsēdētāja Dr.hist. Gata Krūmiņa un revidenta Dr.oec. Alberta Auziņa ziņojumiem vienbalsīgi apstiprināts 2011.gada pārskats;

2. Ievēlēts revidents 2012.gadam – atkārtoti par tādu vienbalsīgi tika apstiprināts Alberts Auziņš;

3. Tika pieņemts lēmums, ka LJZA biedri – invalīdi pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas valdei tiek atbrīvoti no gadskārtējās biedra naudas maksas;

4. Saskaņā ar statūtiem tika pieņemts lēmums, ka tie biedri, kas nav samaksājuši biedra naudu par 2011.gadu, zaudē balsstiesības nākamajā biedru pilnsapulcē.

Pēc abām sapulcēm notika radošas aktivitātes. 14. martā biedri tika sadalīti vairākās komandās, kurām bija jāizveido prezentācijas par labāko netradicionālo profesiju (profesiju saraksts tika izveidots iepriekš un tās tika izlozētas) un tās nākotnes perspektīvām. Uzvarēja un par ilgtspējīgāko tika atzīta Kurmju rakumu dizaineru profesija. 31. martā biedriem pa pāriem bija jāatrod „abiem kopējais” un šī kopība jāizveido no papīra, savukārt pārējiem dalībniekiem tas jāatmin.

31.martā notika arī „prāta vētra” par LJZA kā sabiedrisku organizāciju – nākotnes stratēģiju, darbības formām un virzieniem. Šī informācija pēc apkopošanas drīzumā tiks ievietota mūsu mājaslapā.

 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: