Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,631 apmeklējumi

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2016. gada 19. aprīlī notika konference "Zinātniskā institūcija Eiropā 2030: izcilības, atbilstības un konkurētspēja izaicinājumi", kurā tika pārstāvēta arī LJZA. Tās laikā tika pārrunāts kā pēdējos divos gados Latvijas zinātnes vidē veicies ar virzību uz spēcīgām zinātniskajām institūcijām un to konkurētspējas celšanu. Galvenokārt tika izvērtēti konsolidācijas un attīstības projektu rezultāti, kas tieši skāra valsts finansētās zinātniskās institūcijas, tajā skaitā universitātes un augstskolas.

Kāpēc tas ir būtiski jaunajiem zinātniekiem? Zinātnes vides pārmaiņas tieši ietekmēs arī mūs. Valstisks uzstādījums par zinātniskās darbības plānošanu zinātniskajās institūcijās, definējot mērķus, uzdevumus un rezultātus raksturojošus rādītājus un tos pakāpeniski sasniedzot, prasīs arī visu institūcijās strādājošo un studējošo aktīvu dalību. Konsolidācijas un attīstības projektu laikā zinātniskās institūcijas ir izveidojušas savas pētniecības programmas turpmākajiem gadiem, kurās aprakstīts plānotais.

Ar praktisku pieredzi par pētniecības programmu izveides procesu un to saturu konferencē dalījās 3 zinātnisko institūtu un 3 universitāšu pārstāvji. Šīs prezentācijas iezīmēja zinātnisko institūciju ambiciozos attīstības plānus, kuros manāma loma un iespējas atvēlētas arī jaunajiem zinātniekiem, kā piemēram, personāla ataudze, atbalsts karjeras izaugsmei un mobilitātei.

Konferences noslēgumā noritēja paneļdiskusija par pārvaldības izaicinājumiem stratēģiju īstenošanai, kurā piedalījās arī LJZA valdes loceklis Guntars Kitenbergs. Paneļdiskusijas dalībnieki runāja par zinātnieku iesaisti pārmaiņu iedzīvināšanā no vadības konsultantu, institūciju vadītāju, zinātnieku un zinātnes politikas uzraugu puses. Guntars akcentēja jaunos zinātniekus kā pārmaiņas un attīstību gribošu zinātnieku grupu, kas vēlas nodarboties ar globāli konkurētspējīgu zinātni un bieži tādu jau ir piedzīvojuši vizīšu laikā attīstītākās valstīs, pateicoties dažādajām mobilitātes programmām. Tādējādi mudinot zinātnisko iestāžu vadītājus pārmaiņu procesā aktīvi iesaistīt jauno zinātnieku resursu, sākot jau ar šobrīd aktuālo Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pieteikumiem.

Rezumējot konferencē dzirdēto, var teikt, ka zinātne Latvijā kļūst organizētāka un pārdomātāka, turpinot ceļu uz izcilību un konkurētspēju. Tomēr šis pārmaiņu process ir atkarīgs no katra individuāla zinātnieka vēlmes iesaistīties šajā attīstībā, tāpēc mudinām jaunos zinātniekus aktīvi interesēties par savu zinātnisko institūciju plāniem, lasot institūciju pētniecības programmas, un iesaistīties to realizācijā, kā arī pašiem plānot savu darbību atbilstoši principiem, kas globālajā zinātnes pasaulē ir norma.

Foto (c) VIAA

Informāciju sagatavojis LJZA valdes loceklis Guntars Kitenbergs

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: