Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

Šī gada 19. - 20. martā norisinājās Baltijas un Ziemeļvalstu jauno akadēmiju tikšanās Karaliskajā zinātņu akadēmijā Stokholmā, Zviedrijā, kas pulcēja trīs Baltijas un Ziemeļvalstu Jauno akadēmiju pārstāvjus. Latviju pārstāvēja Latvijas Jauno zinātnieku apvienība tās priekšsēdētājas Ievas Siliņas un jaunievēlētās valdes locekles Lauras Bužinskas personā. Pirmā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu jauno zinātnieku sanāksme tika plānota ciešākas sadarbības uzsākšanai jaunos zinātniekus pārstāvošo organizāciju vidū. Tikšanās laikā tika aktualizēts dzimumu līdztiesības jautājums akadēmiskajā vidē un pirmais kopīgais ziņojums sabiedrībai ir plānots tieši par šo tēmu.

LJZA pārstāvjiem bija iespēja nodibināt kontaktus un noskaidrot aktualitātes, kā arī dalīties pieredzē par to, kādas dzimumu līdztiesību veicinošas iniciatīvas ir Latvijā. Darba grupās tika aktualizēts jautājums par vecāku atvaļinājumu abiem vecākiem, šī jautājuma sistemātiska iestrādāšana universitāšu un institūtu nolikumos, kā arī duālo karjeru un darba-privātās dzīves līdzsvara jautājumi. Kā labā prakse tika minēta arī pop-up bērnistabas izveide konferenču un darbnīcu laikā, tādējādi veicinot pētnieku-vecāku iesaisti pētniecībā.

Visas klātesošās organizācijas prezentēja savas darbības pamatprincipus un aktualitātes. Lielu cieņu izraisīja LJZA paveiktais ļoti ierobežota budžeta ietvaros, kā arī iesaiste jauno zinātnieku interešu pārstāvībā zinātnes politikas jautājumos. Sagaidāms, ka starptautiskā sadarbība starp LJZA un līdzīgām organizācijām strauji attīstīsies un LJZA ir saņēmuši lūgumus pārstāvēt Latviju gan Eiropas jauno zinātnieku sanāksmē maijā Somijā, gan Baltijas jauno zinātnieku sanāksmēs maijā Lietuvā un jūnijā Igaunijā. Nākošā Baltijas un Ziemeļvalstu jauno zinātnieku organizāciju sanāksme plānota pēc gada, līdz tam turpinot sadarbību tiešsaistē.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: