Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,632 apmeklējumi

Jauno akadēmiju globālais tīkls turpina pieaugt - no dažām 2014. gadā līdz pat vairāk nekā 40 šobrīd visos pasaules reģionos. Arvien vairāk jauno zinātnieku radās vajadzība pēc vienprātības par jauno akadēmiju pamatprincipiem un vērtībām, lai turpinātu veidot šo aktīvo kopienu un saglabātu vērtības, kas ir jauno zinātnieku kustības pamatā. Tādēļ gandrīz 40 jauno akadēmiju pārstāvju 2019. gadā sanāca kopā, lai vienotos par savas darbības pamatprincipu kopumu.

Pārrunāti tika šādi jautājumi: zinātniskā izcilība; daudzveidība un iekļautība; atbildība; uz zināšanām balstīti pierādījumi; neatkarība un caurspīdīgums; integritāte.

Deklarācijā ir ietverti vairāki aicinājumi rīkoties, tostarp viens ir paredzēts jaunajiem zinātniekiem visā pasaulē: izveidot Jauno akadēmiju valstīs, kurās vēl nav jauno zinātnieku intereses pārstāvošas organizācijas. Citi aicinājumi ir adresēti esošajām jaunajām akadēmijām: turpināt savu darbību balstoties šajos pamatprincipos. Zinātņu akadēmijām tiek izteikts aicinājums sadarboties un atbalstīt savus jauno akadēmiju kolēģus.

Deklarācija tika oficiāli parakstīta Pasaules Zinātnes forumā Budapeštā, Ungārijā, 2019. gada 20. novembrī, un pasākumā piedalījās liels skaits jauno akadēmiju pārstāvju. Latvijas jaunos zinātniekus gan deklarācijas izstrādē, gan parakstīšanas pasākumā pārstāvēja LJZA valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: