Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Pateicoties LJZA Konsultatīvās padomes vadītājam Gaitim Krūmiņam un ministres padomniekam Vjačeslavam Kaščejevam, LJZA valdei bija iespēja 2015. gada 22. janvārī tikties ar ministri. LJZA valdi pārstāvēja arī Daina Lāce, Kitija Bite un Egils Stalidzāns.

Valde pauda savu atbalstu Agritas Kiopas centieniem veicināt Latvijas zinātnes par starptautisko konkurētspēju un  starptautiski pieņemtu vērtēšanas kritēriju ieviešanu.

Protams, LJZA vēlas vairāk līdzekļu zinātnei no Latvijas budžeta, bet to mēs gribēsim vienmēr.

Tādēļ likām uzsvaru uz LJZA prioritātēm, kas būtu ieviešamas bez nozīmīgiem finansiāliem līdzekļiem:

1) starptautisku, Eiropas Savienības praktizētu un caurspīdīgu vērtēšanas kritēriju ieviešana zinātniekiem, projektiem, iestādēm neatkarīgi no izmēra un vēsturiskā snieguma;

2) birokrātiskā sloga mazināšana, īpaši ES/Latvijas projektos un nacionāli finansēto projektu (LZP granti, Valsts Pētījumu programmas) finansējuma nepārtrauktības nodrošināšana (lai gada pirmie mēneši daudzgadu projektos nebūtu bez naudas),

3) jauno zinātnieku iesaiste jaunajos struktūrfondos ar Latvijai ilgtermiņā jēgpilniem nosacījumiem.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: