Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi


Šī gada 4.decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā tikās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) biedri, sadarības partneri, draugi un atbalstītāji, lai ar vīna glāzi un kliņģeri atzīmētu organizācijas desmito dzimšanas dienu. Pasākums noritēja kā atskats šo gadu laikā paveiktajā, ieskats vēl darāmajā, nākotnē un, protams, apsveikumi un laba vēlējumi.


Sākot ar Jāni Jaško, kurš stāstīja par to, kā radusies ideja par organizācijas nepieciešamību un tās pirmajiem praktiskajiem soļiem kopā ar Inesi Sviestiņu, un beidzot ar pašreizējo valdes priekšsēdētāju Dainu Lāci, visiem organizācijas valdes priekšsēdētājiem bija lepnums par paveikto, bija sasniegumi, ko izcelt un bija, kam pateikties par sadarbību un palīdzību. Aigars Atvars izcēla sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Zinātnieku savienību un uzņēmējiem, kā arī palīdzību doktorantiem izstrādājot "Doktorantūras ceļvedi". Gints Turlajs veicināja angļu valodas lietošanu, viņa vadībā tika organizēti neskaitāmi semināri un pasākumi, tika realizēta iniciatīva "Talantu akadēmija". Gatis Krūmiņš aktualizēja zinātnes problēmas sabiedrībā un lika uzsvaru uz zinātnes komunikāciju. Egils Stalidzāns ieguldīja nopietnu darbu zinātnes politikā, likumdošanas aktu pilnveidē. Egilam ar decembra sākumu pārejot no valdes priekšsēdētāja amata uz Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietu, par valdes priekšsēdētāju kļūst Daina Lāce, kuras aktualitāte ir iesākto projektu turpināšana.
Egila vietā valdē ir ievēlēta Ieva Krūmiņa, kas iepazīstināja klātesošos ar savu organizācijas attīstības vīziju. Apzinot un identificējot galvenās izaicinošās tendences Latvijas zinātnes vidē, ir izstrādāti trīs galvenie organizācijas darbības virzieni: zinātnes politika, zinātnes komunikācija un tīklošanas platformas nodrošināšana. Praktiskā līmenī tas nozīmē turpināt to, kas ir pierādījis savu efektivitāti, un jauno zinātnieku nozīmes kāpināšanai sabiedrībā dibināt Jauno akadēmiju.
Sveikt jaunos zinātniekus jubilejā bija ieradušies gan organizācijas patroni Latvijas Zinātņu akdēmijas prezidents Ojārs Spārītis un akadēmiķe Baiba Rivža, gan Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, gan viesi no Latvijas reģioniem. Apsveikuma vārdus teica gan Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde, gan Valmieras pilsētas pašvaldības domes pārstāvis Jānis Zemļickis.
Vakars tika vadīts dāvinot labus vārdus, ziedus un dāvanas, bet nolēgts ar kopīgu secinājumu: panākumi bija iespējami tikai sadarbojoties visiem, un ar šādu komandu nākošajos desmit gados tiks paveikts vēl vairāk!

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: