Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Kā jau iepriekš ziņots, 21. februārī, plkst 18.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas 3. stāvā, Portretu zālē, notiek LJZA pilnsapulce.

Pasākuma dienas kārtībā ir desmit punkti.

1. LJZA Valdes priekšsēdētāja Egila Stalidzāna uzruna.

2. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna.

3. Diskusija ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti par jauno zinātnieku izaicinājumiem un perspektīvām.

4. LJZA Valdes atskaite par paveikto kopš 2013. gada pilnsapulces.

5. LJZA revidenta Alberta Auziņa ziņojums (lemttiesīgas pilnsapulces gadījumā).

6. Gada pārskata aptiprināšana (lemttiesīgas pilnsapulces gadījumā).

7. Iepazīšanās ar LJZA jaunajiem biedriem.

8. LJZA Valdes priekšsēdētāja Egila Stalidzāna ziņojums par LJZA nākotnes plāniem un diskusija.

9. Ziņojums par LJZA 15. marta pasākumu “Pieredze Eiropas Savienības projektos”.

10. Dažādi.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: