Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,831 apmeklējumi

Dr. Egils Stalidzāns stāstījapar starptautiskās izaugsmes iespējām zinātnē un doktora zinātniskā darba izstrādi, ko dažkārt nākas atzīt par „beigta zirga” vadībzinību.

Dr. Gita Šakale, tāpat kā Valmierā demonstrēja divus portotipus, stāstot par nanotehnoloģijām un atziņām, kas izkristalizējušās doktora darbu izstrādes gaitā.

Dr. Daina Lāce stāstīja par mākslas vēsturnieka pētniecības metodēm un atklājumiem, ilustrējot to ar Jelgavas pils piemēru.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: