Arhīvs

Sniegotajā piektajā janvārī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā “Silava” viesojās Sākumskola un bērnudārzs “Vinnijs” – 5. un 6. klases skolēni skolotāju Gintas Blumbergas un Diānas Seredas pavadībā. Silavas darbinieki Kristīne Kenigsvalde un Vilnis Šķipars iemācīja praktiskās iemaņas mikroskopēšanā gan skolēniem, gan viņu skolotājām. Institūtā netrūkst interesantu objektu mikroskopēšanai.

Uzmini, kas redzams pievienotajā attēlā.

(T. Gaitnieka foto)

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773