Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

LJZA biedru kopsapulce un diskusija "Latvijas augstākā izglītība kā eksporta prece"

Jau sestdien, 18. martā tiekamies Rīgā, Jelgavas ielā 1, LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra 107. telpā! Rītu sāksim plkst. 10:00, kad atskatīsimies uz pagājušajā gadā paveikto un apstiprināsim gada pārskatu. Plkst. 11:00 pievērsīsimies diskusijai par Latvijas augstākās izglītības eksportspēju. Savus nolūkus ierasties, lūdzu, atzīmē FB notikumā vai dodot ziņu uz e-pastu info@ljza.lv, lai varam plānot uzkodu daudzumu.

Diskusijā ņems dalību ne tikai jaunie zinātnieki, bet arī:

  • Claudio Rivera, Ārvalstu investoru padomes Izglītības darba grupas vadītājs un RTU Riga Business School Asociētais Profesors;
  • Aivita Putniņa, LU asociētā profesore un Antropoloģijas studiju katedras vadītāja;
  • Igors Tipāns, RTU profesors Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedrā un rektora vietnieks ārzemju studentu departamentā;
  • Ilona Kunda, iniciatīvas "Latvijas humanitāro un sociālo zinātņu aizstāvībai" līdzdibinātāja;
  • Reinis Lasmanis, augstākās izglītības eksperts;
  • Marta Megne, Latvijas Studentu apvienības viceprezidente;
  • Diskusiju vadīs LJZA valdes loceklis, Zinātnes un augstākās izglītības politikas darba grupas vadītājs Guntars Kitenbergs.

Apskatāmie jautājumi iekļaus:

Augstākās izglītības eksports- vai tas ir instruments augstskolu peļņas palielināšanai vai Latvijas tautsaimniecības kopējās produktivitātes celšanai? Valsts plānošanas dokumentos uzsvērta nepieciešamība palielināt ārvalstu studentu skaitu, bet nav definēti tālākie augstākās izglītības internacionalizācijas uzdevumi. Vai ārvalstu studenti aizpildīs Latvijas demogrāfiskos robus vai to piesaistei ir tālāki mērķi, daļu no studentiem kā izglītotu darbaspēku izmantojot tautsaimniecības izaugsmē un produktivitātes celšanā? Lielā mērā tā ir izšķiršanās starp kvantitāti un kvalitāti. Kāds būs Latvijas augstākās izglītības pozicionējums ilgtermiņā? Vai piedāvāsim lētāku izglītību kā citur Eiropā vai mērķtiecīgi virzīsimies uz Latvijas iedzīvotāju intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, piesaistot cilvēkresursus no ārvalstīm? Papildus jārisina jautājumu kopums, kas atvieglotu ārvalstu studentu ātrāku un vieglāku reģistrēšanos studijām Latvijā, informācijas pieejamību par studijām Latvijas augstskolās, kā arī padarītu elastīgāku svešvalodu izmantošanu augstākās izglītības procesā. Kamēr uztrauksimies par ārvalstu profesūras un augstākā līmeņa vadītāju augstākās izglītības sektorā latviešu valodas zināšanām, Nobela prēmijas laureātu iesaisti Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmā nesagaidīt. Toties vietējai profesūrai būtu jānosaka stingri kritēriji angļu valodas pārvaldīšanai, lai turpinātu ceļu internacionalizācijas virzienā. Par šiem un vēl citiem jautājumiem runāsim sestdien, pievienojies!

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: