Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

LJZA Valde 2013Lai lemtu par galvenajiem uzdevumiem un attīstības virzieniem gan tuvākā, gan tālākā nākotnē, savā pirmajā sēdē pulcējās jaunā LJZA Valde. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) Egils Stalidzāns.

Valde nolēma, ka galvenais turpmākās attīstības virziens būs apvienības biedru aktivitātes veicināšana. Pašlaik LJZA ir vairāk kā 300 biedru, no kuriem aktīvi ir aptuveni tikai 70 jaunie zinātnieki. Līdz ar to ir būtiski palielināt jauno zinātnieku aktivitāti dažādos ar zinātni saistītos pasākumos.

Apvienības jaunā vadība plāno organizēt ne tikai nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvušās vasaras nometnes, bet arī pievērsties tādiem jautājumiem kā izglītojošas ekskursijas uz tehnoloģiju parkiem un pārneses centriem sadarbībā ar uzņēmējiem un zinātniskajiem institūtiem. Tāpat Valde labprāt dosies uz vispārizglītojošām skolām un tiksies ar vidusskolēniem, lai popularizētu zinātni un radītu interesi par zinātniski pētniecisko darbu.

Tiks atjaunoti arī nepelnīti aizmirstie pasākumi zinātnes komunikācijas jomā jeb tā sauktās „peča-kuča” prezentācijas. Tajās doktoranti un jau esošie zinātnieki ierobežotā laikā informēs klātesošos par kāda sava pētījuma rezultātiem. Ņemot vērā, ka auditorija parasti nav profesionāļi, tad izskaidrot sarežģītus zinātniskus pētījumus klausītājiem saprotamā veidā, ir izaicinājums referentam.

Turpināsies arī informatīvie semināri par doktora grāda iegūšanas procesu un praktiskiem padomiem promocijas procesā.

Jauns virziens būs doktorantu un zinātnieku informēšana par pedagoģijas jautājumiem. Tā kā zinātniekam daļa sava laika jāveltī studentu izglītošanai, un ne vienmēr augstskolās tiek pievērsta pietiekoša uzmanība, kā strādāt auditorijā, tad LJZA rīkos praktiskos seminārus „Cita pedagoģija”.

Nebijusi aktivitāte ir plānota saistībā ar atbalsta sniegšanu topošajiem doktoriem. LJZA aizsāks tradīciju „Zinātnes eņģeļi”, kur jebkurš doktora grādu ieguvis zinātnieks varēs atbalstīt tos kolēģus, kuri vēl tikai izstrādā savu pētījumu un sastopas ar dažāda veida šķēršļiem, kas liedz promocijas darbu pabeigt un virzīt aizstāvēšanai.

Zinātnes laukā par svarīgu atzīta nepieciešamība uzlabot jauno zinātnieku starptautisko konkurētspēju Eiropas līmeņa projektos, kur būtu iespējams Latvijas zinātnes attīstībai piesaistīt papilduEiropas naudu, kas starp valstīm tiek sadalīta projektu pieteikumu konkursos. Šajā sakarā ir nepieciešams arī papildināt zinātniskās darbības vērtēšanas kritērijus, piemēram, ar rakstu citēšanu ārpus zinātniskās grupas un citu metriku, kas iegūstama zinātnisko publikāciju datu bāzēs.

LJZA jaunā Valde cer uz biedru atbalstu, interesi un aktivitāti – veidosim zinātni kopā!

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: