Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2016.gada 22.aprīlī plkst. 10.00 – 13.00 rīko informatīvo semināru “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta nosacījumi un ieviešana”. Informatīvais seminārs tiek organizēts, lai iepazīstinātu potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta īstenošanas kārtību un nosacījumiem.
 
Seminārā aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, zinātnisko institūciju un komersantu pārstāvji, kuri ir ieinteresēti iesniegt pieteikumus un atklāta konkursa kārtībā pretendēt uz finansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma  “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Ar atbilstošo Ministru kabineta regulējumu var iepazīties šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=279803
 
Semināra norise paredzēta viesnīcā “Konventa sēta” zālē Kampenhauzens, Kalēju ielā 9/11, Rīgā. Semināra programma pievienota pielikumā.
 
Aicinām semināram reģistrēties šeit: https://goo.gl/q6BNp4

Semināra programma

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: