Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Eiropas Dokotra grāda kandidātu un jauno pētnieku padome (EURODOC, tās sastāvā esam arī mēs - LJZA) ir nosūtījusi Eiropas parlamenta Juridisko jautājumu komitejai atklātu vēstuli, kurā tā aicina nepieņemt pašreizējo Direktīvas par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū versiju, jo vairāki tās panti apdraud brīvu piekļuvi (open-access) un brīvu zinātni (open-science).

Kopā ar citiem parakstītajiem mēs paužam satraukumu par piedāvāto Direktīvas versiju, it sevisķi par 11. un 13. pantu. Mēs uzskatām, ka paredzētie noteikumi apgrūtinās un ierobežos piekļuvi zinātnieskiem datiem un pētījumiem, kā arī kaitēs fundamentālām tiesībām uz informācijas brīvību. Turklāt tie ir klajā pretrunā ar Eiropas Savienības (ES) ambīcijām brīvas piekļuves un brīvās zinātnes jomās.

11. pants rada situāciju, kurā virsraksti, informācijas fragmentu un saites uz ziņām varētu būt pakļautas licencēšanai nākamos 20 gadus pēc publicēšanas. Šāds regulējums dotu akadēmisko darbu izdevējiem rīkus ar kuriem ierobežot to izdevumu izmantošanu. Proti, pētniekiem var nākties prasīt atļauju vai maksāt nodevu izdevējam, katra reizi, kad rakstā iekļauts neliels citāts vai tikai virsraksts no kāda iepriekš publicēta darba.

13. pants apdraud pētnieku piekļuvi zinātniskām publikācijām un pētījumu datiem, kurus uztur dažādas Eiropas bezpeļnas institūcijas (kopā virs 1250 repozitārijiem). Šajā pantā rakstīts, ka augšupielādētie faili ir jāskanē, lai izfiltrētu tos, kuri pārkāpj autortiesības. Sistēmas ieviešana, uzturēšana un saistītās jurdiskās izmaksas uzliks ievērojamu finansiālu un administratīvu slogu. Pārsvarā zinātniskie repozitāriji nav vērsti uz peļņu, bet gan zinātnisko rezultātu pieejamību, un milzīgā papildu sloga dēļ var būt spiesti savu darbību slēgt.

Šie divi panti ir visproblemātiskākie zinātniekiem Eiropā. Plašāks direktīvas radīto problēmu apraksts atrodams šeit, savukārt ar pilnu vēstules tekstu varat iepazīties te.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: