Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

There was an issue retrieving stats. Please try again later.

Doktorantūras ceļvedis

Doktorantūrā nonāk tie cilvēki, kuri beiguši maģistrantūru un kuri alkst sasniegt augstāku izglītības līmeni. Pamatskola, vidusskola, augstskola – bakalaura studijas un maģistra studijas - ir līdzīgas ar to, ka pamatā apmācību veids ir lekciju klausīšanās un iegūto zināšanu atreferēšana. Zinātniskie darbi vidusskolā, bakalaura darbs un maģistra darbs savukārt norāda to darbības stilu, kāds būs doktorantūrā. Var būt tādas doktorantūras studijas, kur nav jāklausās neviena lekcija, lai gan ir jānokārto eksāmens specialitātē un angļu valodā.

Pamata laiks doktorantam jāvelta zinātniskā darba izstrādei. Tas, kurš agrāk saņēmis vislabākās atzīmes, tagad var apmulst, jo doktorantūrā izvirzās tie, kuriem ir vairāk vērtīgu publikāciju, t.i., tie, kuri veikuši konkrētus aprēķinus, mērījumus un piedāvājušas jaunas idejas. Doktorantūrā jāiemācās iegūt, interpretēt un prezentēt savus pētījum rezultātus. Un tas laikam ir visgrūtākais.

Lai gan katram doktorantam ir darba vadītājs, kurš norāda pētījumu virzienu, palīdz strādāt – viņš drīzāk kompensē to, ka doktorants vēl nav spējīgs pilnībā pats noformulēt savas idejas, patstāvīgi strādāt. Pēc optimistiskākajām prognozēm cilvēkam, kurš 3 līdz 5 gadus pavadījis doktorantūrā, būtu jāspēj pašam patstāvīgi veikt savus pētījumus. Šādas kvalitātes – spēja strādāt pastāvīgi - iegūšana, ir doktoranta darbības mērķis.

Šeit tiek un tiks apkopoti materiāli par un ap doktorantūru Latvijā. Šis nav īsts e-kurss (par tā apgūšanu Jūs nevarēsit iegūt kredītpunktus un iekļaut to savās atskaitēs); materiāls ir veidots kā brīvā veidā rakstītu padomu/ ieteikumu kopums, lai iespējami uzlabotu vai atvieglotu doktorantūras studijas Latvijā.

Materiāla tapšanā un veidošanā ir piedalījušies LJZA biedri – jaunie doktori. Tāpat ir tikuši pieaicināti atsevišķi plašāku ievērību guvušie Latvijas jaunie zinātnieki.

Lūk, sagatavotie apraksti:

1. Promocijas kārtība:

1.1. MK. noteikumi 1001, 2005.12.27 Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji [pdf]

1.2. Promocijas process (shēma).01.12.2010. [pdf]

1.3. Par promocijas darba iesniegšanas prasībām. 16.05.2008. 

1.4. Andreja Jarmolas Promocijas darba aizstavēšana.10.12.2007. 

1.5. Doktora grāda iegūšanas procedūra (no LJZA semināra 30.10.2010.)

2. Doktora spēju saraksts [pdf]

3. Doktoranta attiecības ar darba vadītāju [pdf]

4. Mācību/ pētījumu komandējumi ārzemēs [pdf]

5. Promocijas darba rakstīšana [pdf]

6. Atmiņas par doktorantūru:

6.1. Doktorantūra Latvijā un ASV (Dr. Sc. Comp. Andris Ambainis) [pdf]

6.2. Doktorantūra medicīniskajā fizikā (Dr. phys. Roberts Paeglis) [pdf]

6.3. Doktorantūras studijas mežzinātnes studiju programmā (Dr. silv. Toms Zālītis) [pdf]

6.4. Mana pieredze doktorantūrā (Dr. oec. Astra Auziņa) [pdf]

6.5. Mana pieredze doktorantūrā (Dr. oec. Alberts Auziņš) [pdf]

6.6. Saruna ar Vasīliju (Dr. Phil. Jānis Taurens) [pdf]

7. EURODOC SuperProfDoc projekta ietvaros izstrādātā disertāciju vadītāju rokasgrāmata (angļu valodā) [pdf]

8. Dandelion vadlīnijas pētniecības rezultātu komunikācijai (angļu valodā) [pdf]

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: