Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Survey and mouse sign

Šā gada septembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) uzsāks Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Apsekojuma mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju par Latvijas zinātņu doktoru karjeras tālāko attīstību, mobilitāti un zinātnisko darbību.

Apsekojumā tiks aptaujātas 1 500 personas līdz 69 gadu vecumam visā Latvijā, kuras izvēlētas atbilstoši Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) izstrādātajai metodoloģijai. Zinātņu doktoriem, kuri ir iekļauti izlasē, ir nosūtītas CSP vēstules ar aicinājumu piedalīties apsekojumā. No 2. septembra līdz 15. septembrim respondenti varēs aizpildīt aptaujas anketu elektroniski CSP vietnē e.csb.gov.lv. Elektroniskās aptaujas laikā darbosies bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80 000 373. Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, līdz 31. oktobrim CSP intervētājs aptaujās respondentu telefonintervijā vai klātienē.

Lūgums laimīgajiem LJZA biedriem un draugiem, kuri ir iekļuvuši apsekojuma izlasē, būt atsaucīgiem un sniegt prasīto informāciju.

Aptauja notiks OECD izglītības pētījumu programmas OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders/Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums) ietvaros. Latvijas dalība gan šajā, gan citās starptautiskajās pētījumu programmās nodrošina iespēju novērtēt Latvijas izglītības kvalitāti pēc vienotiem, starptautiski salīdzināmiem kritērijiem un veicināt datu iekļaušanu vienotā sistēmā. Tāpat pētījuma rezultāti tiks izmantoti ar izglītības kvalitāti saistītās rīcībpolitikas plānošanai un novērtēšanai.

Pētījuma rezultātu prezentācija un apspriešana paredzēta 2017. gada septembrī.

Iepriekšējais Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums tika veikts 2009. gadā. Tajā noskaidrots, ka no kopējā zinātņu doktoru skaita 75 % veica zinātnisko darbu. Augstākās izglītības institūcijās pamatdarbā akadēmiskos amatos bija 42 % nodarbināto zinātnieku. Savukārt 45 % zinātņu doktoru ikdienas darbs bija saistīts ar jomu, kurā iegūts zinātniskais grāds. Vairāk rezultāti ir publicēti CSP mājas lapā:

Avots: CSP aptaujās zinātņu doktorus par viņu karjeras attīstību

Attēls: Survey Compare

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: