Arhīvs

Krimuldas Vidusskola 26. novembrī

Pirmdiena, 8. Decembris, 2014

Krimuldas vidusskolas jaunieši ir mērķtiecīgi un zinātnē ieinteresēti. Gandrīz visi plāno turpināt iegūt izglītību, vairāki ir jau izvēlējušies tālāko studiju un pētniecības tēmu. Skolēnus visvairāk ieinteresēja praktiskie piemēri- kur zinātni redzam ikdienā, kā pētniecība atļauj darīt tieši to, ko patīk un gribās, kur zinātne satiekas ar uzņēmējdarbību un kāpēc uzņēmumi nevar bez zinātnes.[nggallery id=8]

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā 14. oktobrī

Svētdiena, 23. Novembris, 2014

Par šo vizīti krāšņi stāsta raksts Valmieras ziņās. Saite ir ŠEIT.

Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni ir dzīvespriecīgi un labi orientējas gan sabiedrībā notiekošajos procesos, gan tehnoloģijās. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā par zinātnes progresa atspoguļojumu mobilajos tālruņos un to lietošanas paradumos. Vidusskolēnus aizrāva arī dr. Kaspara Oša sniegtie praktiskie piemēri par zināšanu praktisku pielietošanu uzņēmumos.

Cēsu Valsts ģimnāzija 20. novembrī

Svētdiena, 23. Novembris, 2014

Cēsīs jaunie zinātnieki sastapa ļoti motivētus un mērķtiecīgus jauniešus. Lielākā daļa no vidusskolniekiem jau ir izvēlējušies savu pētniecības un tālāko studiju jomu, ir nopietni apdomājuši dažādu profesiju iespējas. Skolēnus visvairāk uzrunāja dr. Gintas Majores sniegtie personīgie piemēri no jaunā zinātnieka informācijas tehnoloģiju joma ikdienas. Jaunieāi secināja, ka pētniecības un studiju jomas izvēlē jāvadās pēc sajūtām, sirdsbalss, bet praktiskus apsvērumus un citu cilvēku padomus var ņemt vērā mazāk.

Ulbrokas vidusskolā 30. septembrī

Otrdien, 4. Novembris, 2014

Ulbrokas vidusskolā Kitija Bite stāstīja gan par zinātniekiem, gan arī konkrētāk par zinātniskajām aktivitātēm juridiskajā jomā. Par jurista karjeru bija arī lielākais skaits jautajumu.

Rīgas 64. vidusskola 16. aprīlī

Sestdiena, 19. Aprīlis, 2014

Dr. Angese Stunda-Zujeva. Kas ir zinātne? Kam vajadzīga zinātne? Kā kļūt par labu zinātnieku?

Dr. Egils Stalidzāns stāstīja par argumentiem, kas var sekmēt ikviena indivīda motivāciju, lai celtu personīgo konkurētspēju un zinātniskajām tēmām ikdienā visapkārt.

Dr. Kristīne Ogle iepazīstināja ar nepieciešamajām prasmēm (latīņu valodu) un seno rokrakstu lasīšanas (paloegrāfijas) prasmēm, lai izstrādātu doktora disertāciju par jezuītu ordeņa atstāto kultūras manotojumu Latvijas teritorijā un tā unikalitāti pasaules konstekstā.

Valmieras Valsts ģimnāzija 4. aprīlī

Ceturtdiena, 10. Aprīlis, 2014

Dr. Kitija Bite referēja par zinātni un jurista profesiju

Dr. Angelika Voronova stāstīja par bioloģijas studijām Latvijas augtskolās un pētniecisko darbu institūtā „Silava”.

Dr. Dainas Lāces stāstījums par Valmieras kultūras mantojumu un mākslas zinātniekiem no Valmieras (Jāni Kalnaču un Agnesi Bergholdi).

Dr. Egils Stalidzāns. Nozīmīgākie Latvijas zinātnes sasniegumui 2013. gadā teorētiskajā zinātnē.

LJZA viesojas Vidzemes Augstskolā

Sestdiena, 5. Aprīlis, 2014

25. martā ar lekciju Vidzemes Augstskolā viesojās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns, Dr.sc.ing. Gita Šakale un Dr.art. Daina Lāce. Vieslekcija notika Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta „Zinātnes popularizēšana reģionos” ietvaros. Tās laikā studenti, docētāji un ikviens interesents varēja uzzināt atbildes uz jautājumiem: Kāpēc cilvēki kļūst par zinātniekiem? un Kāpēc valstis finansē zinātni?

Jaunie zinātnieki klausītājus iepazīstināja arī ar zinātnieku domāšanas modeli, stāstīja par izaugsmes iespējām zinātnē, kā arī pievērsās jautājumam par doktora zinātniskā darba izstrādi, kas nereti nodarbina arī studentu prātus. Zinātnieku stāstus papildināja taustāmi pētniecības darbu rezultāti – robotu, kukaiņu lamatu mikroskopa, lāzeru u.c. izgudrojumu demonstrējumi.

Viens no pasākuma vaininiekiem LJZA valdes priekšsēdētājs Egils Stalidzāns atzīst: „Lai arī pašlaik ar finansējumu zinātnei Latvijā ir vāji, ir nepieciešams studentiem sniegt ieskatu par iespējām, kas ir pieejamas katram Eiropas Savienības iedzīvotājam. Esmu pārliecināts, ka ilgākā laika posmā arī Latvijā mainīsies attieksme pret zinātni, un ir svarīgi, lai zinātniskā darbība pa starpu nepārtrūkst. Viesojoties stāstam arī par savu zinātnes pieredzi, tādējādi atklājot dažādu nozaru īpatnības”.

Materiālu sagatavoja Lienīte Baltiņa.

Valmieras Valsts ģimnāzija 25. martā

Sestdiena, 29. Marts, 2014

Dr. Dainas Lāces ievadvārdi par Teterevu fonda atbalstītā projekta ieceri.

Dr. Gita Šakale sākumā ieskicēja sabiedrības stereotipus par zinātniekiem un tālāk jau izvērsa stāstījumu par tām īpašībām, prasmēm un kvalifikāciju, kas nepieciešams jaunam cilvēkam, kas vēlas aktīvi stādāt zinātnē, veiksmīgi piesaistot vietējo un starptautisko finansējumu un gūstot sabiedrības atzinību.

Dr. Egils Stalidzāns stāstīja par Rietumeiropas valstu argumentiem, kas sekmē nacionālās zinātnes finansēšanu.

Noslēgumā Dr. Gita Šakale demonstrēja materiālzinātnē, Rīgas Tehniskajā universitātē izstrādātos prototipus.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773