Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,831 apmeklējumi

Ventspils augstskola 6. maijā

Svētdiena, 11. Maijs, 2014

Zanes Bulderbergas priekšlasījums par ekonomiku un zinātni.

Dr. Dace Strelēvica-Ošiņa par latviešu valodniekiem un tradicionālajiem priekšstatiem par valodnieku lomu un nozīmi jaunu vārdu veidošānā un valodas attīstībā.

Dr. Egils Stalidzāns par Latvijas zinātnieku starptautisko konkurētspēju un zinātnisko publikāciju rādītājiem starptautiskās datu bāzēs.

Noslēgumā notika aktīva diskusija starp jauno zinātnieku komandu un klausītājiem.

Ventspils 1. ģimnāzija 6. maijā

Svētdiena, 11. Maijs, 2014

Dr. Daina Lāce pastāstīja par nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem 2013. gadā teorētiskajā zinātnē.

Zinātņu doktora grāda pretendente Zane Bulderberga apskatīja ekonomikas lomu un nozīmi, kā arī izklaidei piedāvāja ieskatu dažos neordināros ekonomikas zinātnes pētījumos.

Dr. Dace Strelēvica-Ošiņa par latviešu valodniekiem un tradicionālajiem priekšstatiem par valodnieku lomu un nozīmi jaunu vārdu veidošānā un valodas attīstībā.

Dr. Egila Stalidzāna noslēguma vārdi par iespējām sevi realizēt daudzveidīgā un interesantā vidē - zinātnē.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 30. aprīlī

Piektdiena, 2. Maijs, 2014

Jānis Liepiņš iepazīstināja jauniešus ar mikrobiologa pasaules uzskatu, sākot ar pirmajiem mikrobiologiem 19. gadsimtā līdz 21. gadsimta aktuālajiem pētījumiem.

Dr. Kitija Bite stāstīja par jurista profesiju un dažiem juristiem – zinātniekiem.

Dr. Egils Stalidzāns atklāja klausītājiem zinātnieku izaugsmes iespējas zinātnē, kā arī profesionālās konkurētspējas augsto (starptautisko) standartu nozīmību.

Spīdolas skolas pedagogi ierosināja nākotnē rīkot paralēlās sekcijas, lai atsevišķi varētu pulcināt inženierzinātņu, dabas zinātņu un socialo zinātņu interesentus.

Liepājas Valsts ģimnāzija 25. aprīlī

Piektdiena, 2. Maijs, 2014

Ievadā Dr. Gatis Krūmiņš centās no jauniešiem izzināt, kāds tad ir stereotips par zinātniekiem. Rezultātā noskaidrojās, ka skolēni par zinātnieku uzskata vecu vīru ar garu sirmu bārdu.

Dr. Egils Stalidzāns prezentēja vispārēju pārskatu par zinātnisko darbību.

Dr. Gatis Krūmiņš referēja par tēmu “Vai ekonomiskā vēsture ir zinātne?”

Dr. Dainas Lāces stāstījums par Liepājas arhitektūras un mākslas pieminekļiem, ar kuriem pilsētnieki var patiesi lepoties ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.

Liepājas universitāte 24. aprīlī

Ceturtdiena, 1. Maijs, 2014

Informatīvā semināra kopējā tēma: Jauno zinātnieku pieredzes stāsti.

Dr. Kitija Bite stāstīja par doktora zinātniskā darba izstrādi, nomeklatūru un disertācijas aizstāvēšanas procedūru.

Dr. Gatis Krūmiņš referēja par tēmu “Vai ekonomiskā vēsture ir zinātne?”

Dr. Egils Stalidzāns iepazīstināja ar zinātnieku izaugsmes iespējām (starptautiskajām un vietējām) zinātnē.

Saldus 2. vidusskola 24. aprīlī

Ceturtdiena, 1. Maijs, 2014

Vidzemes augstskolas rektors Dr. Gatis Krūmiņš referēja par tēmu “Vai ekonomiskā vēsture ir zinātne?”

Dr. Kitija Bite stāstīja par zinātni un jurista profesiju.

Dr. Egils Stalidzāns – par zinātniskajām grupām, kas veiksmīgi startē starptautiskajos zinātnisko projektu konkursos.

Rīgas 64. vidusskola 16. aprīlī

Sestdiena, 19. Aprīlis, 2014

Dr. Angese Stunda-Zujeva. Kas ir zinātne? Kam vajadzīga zinātne? Kā kļūt par labu zinātnieku?

Dr. Egils Stalidzāns stāstīja par argumentiem, kas var sekmēt ikviena indivīda motivāciju, lai celtu personīgo konkurētspēju un zinātniskajām tēmām ikdienā visapkārt.

Dr. Kristīne Ogle iepazīstināja ar nepieciešamajām prasmēm (latīņu valodu) un seno rokrakstu lasīšanas (paloegrāfijas) prasmēm, lai izstrādātu doktora disertāciju par jezuītu ordeņa atstāto kultūras manotojumu Latvijas teritorijā un tā unikalitāti pasaules konstekstā.

Valmieras Valsts ģimnāzija 4. aprīlī

Ceturtdiena, 10. Aprīlis, 2014

Dr. Kitija Bite referēja par zinātni un jurista profesiju

Dr. Angelika Voronova stāstīja par bioloģijas studijām Latvijas augtskolās un pētniecisko darbu institūtā „Silava”.

Dr. Dainas Lāces stāstījums par Valmieras kultūras mantojumu un mākslas zinātniekiem no Valmieras (Jāni Kalnaču un Agnesi Bergholdi).

Dr. Egils Stalidzāns. Nozīmīgākie Latvijas zinātnes sasniegumui 2013. gadā teorētiskajā zinātnē.

LJZA viesojas Vidzemes Augstskolā

Sestdiena, 5. Aprīlis, 2014

25. martā ar lekciju Vidzemes Augstskolā viesojās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns, Dr.sc.ing. Gita Šakale un Dr.art. Daina Lāce. Vieslekcija notika Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta „Zinātnes popularizēšana reģionos” ietvaros. Tās laikā studenti, docētāji un ikviens interesents varēja uzzināt atbildes uz jautājumiem: Kāpēc cilvēki kļūst par zinātniekiem? un Kāpēc valstis finansē zinātni?

Jaunie zinātnieki klausītājus iepazīstināja arī ar zinātnieku domāšanas modeli, stāstīja par izaugsmes iespējām zinātnē, kā arī pievērsās jautājumam par doktora zinātniskā darba izstrādi, kas nereti nodarbina arī studentu prātus. Zinātnieku stāstus papildināja taustāmi pētniecības darbu rezultāti – robotu, kukaiņu lamatu mikroskopa, lāzeru u.c. izgudrojumu demonstrējumi.

Viens no pasākuma vaininiekiem LJZA valdes priekšsēdētājs Egils Stalidzāns atzīst: „Lai arī pašlaik ar finansējumu zinātnei Latvijā ir vāji, ir nepieciešams studentiem sniegt ieskatu par iespējām, kas ir pieejamas katram Eiropas Savienības iedzīvotājam. Esmu pārliecināts, ka ilgākā laika posmā arī Latvijā mainīsies attieksme pret zinātni, un ir svarīgi, lai zinātniskā darbība pa starpu nepārtrūkst. Viesojoties stāstam arī par savu zinātnes pieredzi, tādējādi atklājot dažādu nozaru īpatnības”.

Materiālu sagatavoja Lienīte Baltiņa.

Dr. Egils Stalidzāns stāstījapar starptautiskās izaugsmes iespējām zinātnē un doktora zinātniskā darba izstrādi, ko dažkārt nākas atzīt par „beigta zirga” vadībzinību.

Dr. Gita Šakale, tāpat kā Valmierā demonstrēja divus portotipus, stāstot par nanotehnoloģijām un atziņām, kas izkristalizējušās doktora darbu izstrādes gaitā.

Dr. Daina Lāce stāstīja par mākslas vēsturnieka pētniecības metodēm un atklājumiem, ilustrējot to ar Jelgavas pils piemēru.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773