Arhīvs

Rēzeknes Augstskola 24. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

[nggallery id=4]

Rēzeknes augstskola laipni vēra durvis LJZA pārstāvjiem. Tikšanās ar mācību spēkiem, iepazīšanās ar jauno universiātes korpusu aizrautīga gida pavadībā un klausītāju pilna auditorija, kas čakli uzdeva jautājumus pasākuma galvenajam referentam – Egilam Stalidzānam, kas cita starpā stāstīja arī par savu starptautiskās publicēšanās pieredzi un tās atspoguļojumu www.Scimagojr.com datu bāzē.

Rēzeknes 1. vidusskola 24. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

[nggallery id=5]

Rēzeknes 1. vidusskolas aktu zālē pulcējās vairāk nekā simts klausītāju no dažādām vidusskolas klasēm. Tas ir vislielākais klausītāju skaits vienā pasākumā zinātnes poplularizēšanas projekta ietvaros. Neskatoties uz 10. klases iesvētību everģēlībām un jancīgajiem kostīmiem, kādos bija tērpti daļa no klausītājiem, stunda ar zinātnes stāstiem aizritēja nopietnā un ieieteresētā gaistonē. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu, vienlaicīgi popularizējot Zinātnieku nakts aktīvitātes.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā 23. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

[nggallery id=3]

Daugavpils Valsts ģimnāzijā pasākuma dalībniekus sākotnēji nedaudz mulsināja filmētāja klātbūtne. Toties Gata Krūmiņa kolorītie piemēri par pētniekam nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām, lai sagatavotu zinātnisku darbu ekonomikas vēsturē veidoja atbrīvotu gaistoni. Arī Gitas Šakales video demonstrācijas uzskatāmi atklāja izgatavoto jauno materiālu testēšanas rezultātus, izraisot pat zināmu jautrību.

Daugavpils Universitāte 23. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

[nggallery id=2]

Daugavpils Universitātes jaunatklātajā laboratoriju korpusā uz tikšanos ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvjiem bija ieradušies galvenokārt bakalauru studiju programmas jaunieši. Kopā ar viņiem klausītāju un aktīvās sarunas dalībieku vidū bija arī augstskolas rektors Arvīds Barševskis un prorektore Inese Kokina.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773