Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

There was an issue retrieving stats. Please try again later.

Liepājas Valsts ģimnāzijā 18. decembrī

Svētdiena, 21. Decembris, 2014

18. decembrī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā viesojās mikrobiologs Jānis Liepiņš, inženierzinātņu doktore Gita Šakale un mākslas zinātnes doktore Daina Lāce.

Balstoties uz pavasarī gūto pieredzi, 10. klašu skolēniem bija sagatavota vispārēja ievadlekcija par zinātnisko darbību (Liepiņš) un Latvijas zinātnes sasniegumiem (Šakale). Savukārt turpinājumā 11. klašu skolēni bija aicināti apmeklēt speciālās nodarbības: mikrobioloģijā, materiālzinātnē un mākslas vēsturē.

Jānis Liepiņš lekcijai izmantoja pārfrāzētu moto: “Ja Jūs nenodarbojaties ar mikrobioloģiju, tad mikrobioloģija pilnīgi noteikti nodarbojas ar Jums.“

Dr. Gita Šakale interesentu grupai klasē stāstīja par mākslīgas ožas sensoriem. Savukārt Dr. Daina Lāce iepazīstināja ar jaunāko Latvijas mākslas vēsturnieku darbu fundamentālo izdevumu “Latvijas Mākslas vēsture: Neoromantiskā modernisma periods: 1890–1915”. Noslēgumā 11. klašu skolēni pulcējās ģimnāzijas aktu zālē, lai konspektīvā formā gūtu kaut nelielu priekšstatu par tām divām tēmām, kuras viņi nedzirdēja pilnā - akadēmiskās stundas - apjomā, kā arī uzdotu jautājumus visiem trim referentiem.

Krimuldas Vidusskola 26. novembrī

Pirmdiena, 8. Decembris, 2014

Krimuldas vidusskolas jaunieši ir mērķtiecīgi un zinātnē ieinteresēti. Gandrīz visi plāno turpināt iegūt izglītību, vairāki ir jau izvēlējušies tālāko studiju un pētniecības tēmu. Skolēnus visvairāk ieinteresēja praktiskie piemēri- kur zinātni redzam ikdienā, kā pētniecība atļauj darīt tieši to, ko patīk un gribās, kur zinātne satiekas ar uzņēmējdarbību un kāpēc uzņēmumi nevar bez zinātnes.

Rēzeknes Augstskola 24. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

Rēzeknes augstskola laipni vēra durvis LJZA pārstāvjiem. Tikšanās ar mācību spēkiem, iepazīšanās ar jauno universiātes korpusu aizrautīga gida pavadībā un klausītāju pilna auditorija, kas čakli uzdeva jautājumus pasākuma galvenajam referentam – Egilam Stalidzānam, kas cita starpā stāstīja arī par savu starptautiskās publicēšanās pieredzi un tās atspoguļojumu www.Scimagojr.com datu bāzē.

Rēzeknes 1. vidusskola 24. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

Rēzeknes 1. vidusskolas aktu zālē pulcējās vairāk nekā simts klausītāju no dažādām vidusskolas klasēm. Tas ir vislielākais klausītāju skaits vienā pasākumā zinātnes poplularizēšanas projekta ietvaros. Neskatoties uz 10. klases iesvētību everģēlībām un jancīgajiem kostīmiem, kādos bija tērpti daļa no klausītājiem, stunda ar zinātnes stāstiem aizritēja nopietnā un ieieteresētā gaistonē. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu, vienlaicīgi popularizējot Zinātnieku nakts aktīvitātes.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā 23. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

Daugavpils Valsts ģimnāzijā pasākuma dalībniekus sākotnēji nedaudz mulsināja filmētāja klātbūtne. Toties Gata Krūmiņa kolorītie piemēri par pētniekam nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām, lai sagatavotu zinātnisku darbu ekonomikas vēsturē veidoja atbrīvotu gaistoni. Arī Gitas Šakales video demonstrācijas uzskatāmi atklāja izgatavoto jauno materiālu testēšanas rezultātus, izraisot pat zināmu jautrību.

Daugavpils Universitāte 23. septembrī

Pirmdiena, 24. Novembris, 2014

Daugavpils Universitātes jaunatklātajā laboratoriju korpusā uz tikšanos ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvjiem bija ieradušies galvenokārt bakalauru studiju programmas jaunieši. Kopā ar viņiem klausītāju un aktīvās sarunas dalībieku vidū bija arī augstskolas rektors Arvīds Barševskis un prorektore Inese Kokina.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā 14. oktobrī

Svētdiena, 23. Novembris, 2014

Par šo vizīti krāšņi stāsta raksts Valmieras ziņās. Saite ir ŠEIT.

Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni ir dzīvespriecīgi un labi orientējas gan sabiedrībā notiekošajos procesos, gan tehnoloģijās. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā par zinātnes progresa atspoguļojumu mobilajos tālruņos un to lietošanas paradumos. Vidusskolēnus aizrāva arī dr. Kaspara Oša sniegtie praktiskie piemēri par zināšanu praktisku pielietošanu uzņēmumos.

Cēsu Valsts ģimnāzija 20. novembrī

Svētdiena, 23. Novembris, 2014

Cēsīs jaunie zinātnieki sastapa ļoti motivētus un mērķtiecīgus jauniešus. Lielākā daļa no vidusskolniekiem jau ir izvēlējušies savu pētniecības un tālāko studiju jomu, ir nopietni apdomājuši dažādu profesiju iespējas. Skolēnus visvairāk uzrunāja dr. Gintas Majores sniegtie personīgie piemēri no jaunā zinātnieka informācijas tehnoloģiju joma ikdienas. Jaunieāi secināja, ka pētniecības un studiju jomas izvēlē jāvadās pēc sajūtām, sirdsbalss, bet praktiskus apsvērumus un citu cilvēku padomus var ņemt vērā mazāk.

Ulbrokas vidusskolā 30. septembrī

Otrdien, 4. Novembris, 2014

Ulbrokas vidusskolā Kitija Bite stāstīja gan par zinātniekiem, gan arī konkrētāk par zinātniskajām aktivitātēm juridiskajā jomā. Par jurista karjeru bija arī lielākais skaits jautajumu.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773