Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,956 apmeklējumi

Ir veiksmīgi noslēdzies LJZA rīkotais konkurss par labāko saukli zinātnes popularizēšanai jauniešu vidū. Esam saņēmuši desmitiem saukļu un komisija ir izvēlējusi konkursa uzvarētājus.
Galvenā balva, dāvanu karte "Galactico" veikalu tīklā 20 LVL vērtībā, tiek piešķirta Vilnim "Sķiparam (tālr.2213....). Veicināšanas balvas- krūzītes ar LJZA logo, saņem:
Māris Dīriņš (tālr.2763....);
Gunta Šneidere (tālr.2946....);
Rihards Gailišs (tālr.2934....);
Līva Dzene (tālr.2915....);
Iluta Barakauska (tālr.2824....);
Andris Spieķis.
Balvas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ir iespējams saņemt darba laikā Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, 2.stāvā pie Zinātņu akadēmijas sekretāres Daces. Ierašanās laiku iepriekš lūdzam saskaņot pa tālruni 67225361.

Sciencedirect apmācība

Pirmdiena, 23. Aprīlis, 2012

Ceturtdien, 26. aprīlī LU Raiņa 19 pl.9.00-10.00 (1. auditorija, 1. interesentu grupa) un pl. 15.00-16.00. (6. auditorija; 2. interesentu grupa)  notiek seminārs

"Kā efektīvi izmantot ScienceDirect un Scopus zinātnisko rakstu datubāzes savam pētniecības darbam?"

Seminārā mācīs:

* atrast zinātniskos rakstus par konkrētām tēmām;

* atrast zinātniskos rakstus, kurus rakstījis konkrēts autors;

* atrast esošos zinātniskos žurnālus konkrētā zinātnes nozarē;

* atrast zinātnisko žurnālu citējamību raksturojošos parametrus;

* "sērfot" pa zinātnisko rakstu atsaucēm;

* novērtēt konkrētā zinātnieka zinātnisko "vērtīgumu" u.c.

Seminārā stāstīs gan datubāžu izmantošanas pamatus, gan arī demonstrēs datubāžu sistēmas "advancētus" rīkus.

Vēlams līdzi ņemt personisko datoru.

 

Reģistrēšanās uz semināru: https://www.optilas.lv/regLU

 

Apmācības vada Aigars Atvars,

LJZA biedrs, 25986724

 

Par citiem pasākumiem LU Bibliotēkas nedēļas ietvaros skat. ŠEIT.

Talantu akadēmija

Trešdiena, 7. Marts, 2012

Talantu akadēmija

Latvijas Jauno Zinātnieku apvienībā 2010. gadā tika izveidota struktūrvienība- Talantu akadēmija (TA) - ar mērķi veicināt LJZA biedru un citu interesentu profesionālo pilnveidi. Tā paredzēja iesaistīt LJZA biedrus lekciju kursu pasniegšanā citiem biedriem.

Tika apzināts, par kādiem kursiem biedriem ir interese un kādus kursus biedri ir gatavi pasniegt. Notika vairāki kursi. Tos vadīja Ligita Landzmane, Ieva Nartiša, Aldis Buris, Toms Torins, Sanita Baranova, Arita Takahaši.

TA dibinātāja un pirmā vadītāja bija Ligita Landzmane. Viņas vadībā tika izstrādāta  TA struktūra, kursu pieteikumu anketas, veikts TA darbs. Palēnām tika apzināts, ka nav pārāk liela atsaucība kursu vadīšanā un apmeklēšanā no LJZA biedru puses, kā arī TA sākotnējās komandas cilvēki iesaistījās citos darbos.

Rezultātā tika saprasts, ka TA ir jāattīstās un jāpārveidojas. Tika pieņemts lēmums slēgt TA darbību ar 2012. gada maiju un aicināt uzsāktās iniciatīvas jau pārņemt jaunajiem LJZA biedriem.

Pašreiz tiek gatavots pasākums, lai atcerētos paveikto un pateiktos darītājiem, kuri iesaistījās TA darbā.

Pieejamās individuālas konsultācijas personības pilnveidošanas jautājumos: ŠEIT.

--

Talantu akadēmijas stratēģiskā darba vadītāja Ligita Landzmane; Dipl.iur., Mg.paed. karjeras konsultēšanā, LU vadībzinātnes 3.gada doktorante; E-pasta adrese: ligita.landzmane@gmail.com; mobilā tālruņa Nr: + 371 26599985

Talantu akadēmijas operatīvā darba vadītājs Aigars Atvars; Dr.phys; E-pasta adrese: aigars.atvars@bufpi.lv; mobilā tālruņa Nr: + 371 25986724

Talantu akadēmijas vadītāju palīgs Līga Laiveniece, E-pasta adrese: liga.laiveniece@inbox.lv, mobitā tālruņa Nr. +371 26440284

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773