Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Š. g. 19.jūlijā Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas un zinātnes ministru neformālā sanāksmē tika pieņemta Bratislavas Jauno zinātnieku deklarācija.

Deklarāciju veidojuši jaunie zinātnieki, kas aicina Eiropas Komisiju un ES dalībvalstis atzīt jauno zinātnieku īpašo lomu un censties sniegt tiem labākas iespējas, lai dižas idejas, prasmes un spējas nebūtu atkarīgas no vecuma, dzimuma vai tautības. Tajā iezīmētie mērķi mudina tiekties sniegt iespēju par sevi pārliecinātiem, produktīviem un jaudīgiem cilvēkiem realizēt viņu idejas, tiekties pēc daudzveidīgas, starpdisciplināras un atvērtas pētniecības vides ar ilgtspējīgām un skaidrām karjeras iespējām, vienlaikus nodrošinot veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Lai to paveiktu, tiek aicināts reorganizēt zinātnes finansēšanas mehānismus, veidojot tos ilgtspējīgus un efektīvus, kā arī padarīt pētniecības vidi atvērtāku un draudzīgāku karjeras izvēles ziņā.

Ieva KrūmiņaLatvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Krūmiņa norāda, ka šobrīd Latvijai ir dota pēdējā iespēja pārveidot tautsaimniecību un pāriet uz zināšanu ekonomiku: “Latvijas zinātne šobrīd atrodas unikālā situācijā. Mēs saņemam, iespējams, pēdējo ārējo finansējumu, kas ļauj mums pacelt tautsaimniecību kvalitatīvi augstākā līmenī: ir gan pieejami līdzekļi cilvēkresursu projektiem (pēcdoktorantūras granti, grupu granti), gan tiek veikti ievērojami ieguldījumi infrastruktūrā gan izcilākajās zinātniskajās, gan augstākās izglītības iestādēs. Šī iespēja mums ir jāizmanto gudri.” Latvijas Jauno zinātnieku apvienība pievērš uzmanību faktam, ka tieši jaunie zinātnieki, kuru lielākā daļa ir ieguvusi starptautisku pieredzi, darbojas pasaules mēroga zinātniskajos tīklos un zina, kā veikt Latvijas eksistenciāli svarīgus pētījumus, var mainīt situāciju valstī. Jāņem vērā aktuālās tendences Eiropā, kas parāda, ka ar finansējumu vien ir par maz, nepieciešamas arī strukturālas reformas zinātnes vidē. Latvijai ir veiksmīgi jāiekļaujas Eiropas zinātnes telpā un Bratislavas deklarācija ir iespēja aktualizēt šos jautājumus.

Emil SyundyukovJaunais zinātnieks Emil Syundyukov sniedz praktisku piemēru: "Paralēli ar maģistra studijām LU Datorikas fakultātē, viena no manām intereses sfērām ir pētniecība. Institūtā es nodarbojos ar starpdisciplināru pētniecību un izstrādi medicīnas sfēras pielietojumiem - izmantoju iegultās un mobilās iekārtas, kā arī bezvadu sensoru tīklus veselības rādītāju pārraudzībai ar mērķi padarīt mūsu sabiedrību par veselīgāku. Mani iedvesmo zinātne, kas dod iespēju saskatīt atbildes uz jautājumiem, kas varētu palīdzēt sabiedrības attīstībai, līdz ar to cenšos iedvesmot nodarboties ar pētniecību arī citus jauniešus! Mūsu vecumā ir īpaši svarīgi iegūt pieredzi un zināšanas, kas kalpos par pamatu tālākiem darbiem, iegūt vidi, kas palīdzētu koncentrēties uz pētniecisku darbu un tālākām studijām. Bratislavas deklarācija paceļ visus šos jautājumus. Manuprāt, tā ir vitāli svarīga jauniem zinātniekiem - tas ir liels solis uz sarunas veidošanu starp jauno zinātnieku paaudzi un Eiropas Savienības vadību. Kopā mēs spēsim padarīt pētniecisko vidi par labvēlīgu un aizraujošu jauniešiem!" Emil ir 23 gadi un viņš ieņem zinātniskā asistenta vietu Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūtā.

Slovākija ir Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts 2016.gada 2.pusgadā un viena no tās noteiktajām prioritātēm ir atbalsts jaunajiem zinātniekiem. Bratislavas Jauno zinātnieku deklarācijā ir formulēti būtiskākie izaicinājumi un problēmas, ar kurām saskaras jaunie zinātnieki visā Eiropā, to iemesli un iespējamie risinājumi.

Ar pilnu Bratislavas deklarācijas tekstu varat iepazīties šeit: latviski un oriģinālvalodā (angliski).

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: