Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Bāzes finansējuma sadalījums 2015. gadam Excel formātā ŠEIT.

Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi bāzes finansējuma piešķiršanu 2015.gadam. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem Izglītības un zinātnes ministrijas un citu ministriju pārziņā esošajiem valsts zinātniskajiem institūtiem 2015.gadā tiks piešķirti 18 381 165 eiro. Par 1 286 918 eiro tiks nodrošināta akadēmiskā tīkla uzturēšana, par 940 946 eiro tiks iegādāta Thomson Reuters “Web of Science” datubāze 2015. un 2016. gadam. Savukārt 2 206 564 eiro ir paredzēti PVN atmaksai Zinātnisko institūtu īstenotajos 7.ietvarprogrammas projektos.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1316. “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” 11.1 punktu no 2015.gada 10% no zinātniskajām institūcijām piešķirtā finansējuma tiek novirzīti tām zinātniskajām institūcijām kuras zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtējumā ir saņēmušas vērtējumu “4” vai “5”.Atbilstoši 2013.gadā veiktajam izvērtējumam šie institūti ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, LU Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kā arī atsevišķas Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Ventspils Augstskolas struktūrvienības.

2014. gada beigās ir noslēgts līgums ar Thomson Reuters par “Web of Science” datubāzes iegādi valsts zinātniskajām institūcijām, kuras saņem zinātnes bāzes finansējumu. Pieejas nodrošināšana zinātniskajām datu bāzēm ir viens no zinātnes darbības un starptautiskās konkurētspējas uzlabošanas priekšnoteikumiem.

Tām zinātniskajām institūcijām, kas ir augstskolas vai to dibināti zinātniski institūti zinātnes bāzes finansējums tiek piešķirts vienotā piešķīrumā ar budžeta vietu finansējumu studiju nodrošinājumam.

 

Pārpublicēts no http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/BF/2015.html

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: