Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Izglītības un zinātnes ministrija ziņo, ka 7. aprīlī atklāta pieteikšanās praktiskās ievirzes pētījumu projektu 1. atlases kārtai. Projekti jāiesniedz līdz šī gada 8. jūnijam. Projekta iesnieguma veidlapa, pielikumi un palīgmateriāli atrodami CFLA izsludināto atlašu lapā, savukārt saistošie Ministru kabineta noteikumi ir ar Nr.34. Projektu vērtēšanu pirmo reizi veiks Eiropas Komisijas eksperti, tāpēc raitai ekspertu atlasei CFLA lūdz īsu projekta kopsavilkumu (200 vārdi) iesniegt līdz 6. maijam.

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”, kas bieži tiek saukts arī par “grupu grantiem”, ietvaros gan zinātniskās institūcijas, gan komersanti var iesniegt pētniecības projektus, kas atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātēm un specializācijas jomām. Lielākā daļa atbalsta tiks sniegti rūpnieciskas ievirzes pētījumiem, taču tiks finansēti arī fundamentāli pētījumi.

Šis ir apjomīgākais plānotais pētniecības atbalsta pasākums šajā ES struktūrfondu plānošanas periodā, tāpēc mudinām jaunos zinātniekus, jo īpaši tos, kam pēcdoktorantūras projektu iesniegšana vēl (maģistranti, doktoranti) vai vairs (doktora grāds iegūts ne agrāk kā 5 gadus pirms iesniegšanas datuma) nebūs pieejama, aktīvi iesaistīties projektu pieteikumu veidošanā, lai saviem pētījumiem rastu finansiālu segumu. Pozitīvi izceļams, ka projektu iesniegumu atlases nolikuma 35.3.2. punkts paredz vairāku projektu vienāda novērtējuma gadījumā priekšroku dot projektam ar lielāku jauno zinātnieku (doktora grāds iegūts pēdējo 10 gadu laikā) iesaisti.

Ziņu sagatavojis LJZA valdes loceklis Guntars Kitenbergs

Foto (c) https://www.flickr.com/

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: