Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 70,634 apmeklējumi

15. martā, plkst 11.00 Latvijas Universritātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, telpā 6L notiks atkārtotā LJZA pilnsapulce.

Pasākuma dienas kārtībā ir desmit punkti.

1. LJZA Valdes priekšsēdētāja Dr.sc.ing. Egila Stalidzāna uzruna.

2. Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vadītā Dr.Phys Arnolda Ūbeļa referāts par ES konkursa apstākļos iegūstamo finansējumu: līdzšinējā pieredze un perspektīvas.

3. Latvijas Universitātes profesora Dr. soc. Tāļa Tisenkopfa personīgās pieredzes stāsti par sociālo zinātņu pārstāvju sekmīgu dalību ES konkursos.

4. LJZA Valdes atskaite par paveikto kopš 2013. gada pilnsapulces.

5. Informacijas apkopojums par LJZA biedriem (Dr.sc.ing. Gita Šakale).

6. Revidenta ziņojums.

7. Gada pārskata aptiprināšana.

8. Ziņojums par LJZA nākotnes plāniem un diskusija.

9. Dažādi.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: