Translation – перевод

Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 61,579 apmeklējumi

Ir uzsākta parakstu vākšana Latvijas zinātnieku vēstulei Eiropas Komisijai, kurā tiek norādīts uz valsts attieksmi pret finansējumu zinātnei, kas ir pretrunā gan ar ES nostādnēm, gan ar Latvijas normatīvo regulējumu.

LJZA aicina iesaistīties un paust savu attieksmi, parakstoties vēstules otrajā lappusē atrodamajā formā, lai vēstule pārstāvētu iespējami plašākas zinātnieku masas!

Parakstīties tagad var arī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas laukumā 1, 233. kab. (2. stāvs), Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļā pie Baibas Ādamsones, darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

Paraksti tiks vākti līdz 17. maijam plkst. 16.00.

Parakstīties tiek aicināti gan esošie zinātnieki, gan doktoranti. Lūgums parakstoties vārdam priekšā likt titulu – Dr., PhD, Prof. u.c.!

LJZA Valde 2013Lai lemtu par galvenajiem uzdevumiem un attīstības virzieniem gan tuvākā, gan tālākā nākotnē, savā pirmajā sēdē pulcējās jaunā LJZA Valde. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) Egils Stalidzāns.

Valde nolēma, ka galvenais turpmākās attīstības virziens būs apvienības biedru aktivitātes veicināšana. Pašlaik LJZA ir vairāk kā 300 biedru, no kuriem aktīvi ir aptuveni tikai 70 jaunie zinātnieki. Līdz ar to ir būtiski palielināt jauno zinātnieku aktivitāti dažādos ar zinātni saistītos pasākumos.

Apvienības jaunā vadība plāno organizēt ne tikai nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvušās vasaras nometnes, bet arī pievērsties tādiem jautājumiem kā izglītojošas ekskursijas uz tehnoloģiju parkiem un pārneses centriem sadarbībā ar uzņēmējiem un zinātniskajiem institūtiem. Tāpat Valde labprāt dosies uz vispārizglītojošām skolām un tiksies ar vidusskolēniem, lai popularizētu zinātni un radītu interesi par zinātniski pētniecisko darbu.

Tiks atjaunoti arī nepelnīti aizmirstie pasākumi zinātnes komunikācijas jomā jeb tā sauktās „peča-kuča” prezentācijas. Tajās doktoranti un jau esošie zinātnieki ierobežotā laikā informēs klātesošos par kāda sava pētījuma rezultātiem. Ņemot vērā, ka auditorija parasti nav profesionāļi, tad izskaidrot sarežģītus zinātniskus pētījumus klausītājiem saprotamā veidā, ir izaicinājums referentam.

Turpināsies arī informatīvie semināri par doktora grāda iegūšanas procesu un praktiskiem padomiem promocijas procesā.

Jauns virziens būs doktorantu un zinātnieku informēšana par pedagoģijas jautājumiem. Tā kā zinātniekam daļa sava laika jāveltī studentu izglītošanai, un ne vienmēr augstskolās tiek pievērsta pietiekoša uzmanība, kā strādāt auditorijā, tad LJZA rīkos praktiskos seminārus „Cita pedagoģija”.

Nebijusi aktivitāte ir plānota saistībā ar atbalsta sniegšanu topošajiem doktoriem. LJZA aizsāks tradīciju „Zinātnes eņģeļi”, kur jebkurš doktora grādu ieguvis zinātnieks varēs atbalstīt tos kolēģus, kuri vēl tikai izstrādā savu pētījumu un sastopas ar dažāda veida šķēršļiem, kas liedz promocijas darbu pabeigt un virzīt aizstāvēšanai.

Zinātnes laukā par svarīgu atzīta nepieciešamība uzlabot jauno zinātnieku starptautisko konkurētspēju Eiropas līmeņa projektos, kur būtu iespējams Latvijas zinātnes attīstībai piesaistīt papilduEiropas naudu, kas starp valstīm tiek sadalīta projektu pieteikumu konkursos. Šajā sakarā ir nepieciešams arī papildināt zinātniskās darbības vērtēšanas kritērijus, piemēram, ar rakstu citēšanu ārpus zinātniskās grupas un citu metriku, kas iegūstama zinātnisko publikāciju datu bāzēs.

LJZA jaunā Valde cer uz biedru atbalstu, interesi un aktivitāti – veidosim zinātni kopā!

DNAPirms 60 gadiem žurnālā Nature (laikā no 1953. gada 25.04. – 30.05) tika nopublicēta DNS struktūra, kas ienesa būtiskas izmaiņas bioloģijā un ne tikai. Runa ir par J. Watson un F. Crick, kā arī R. Franklin piecām publikācijām (brīvpieejā skatīt šeit).

Šādā sakarībā LJZA sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti rīko semināru „DNS struktūrai 60“.
Seminārs norises laiks un vieta: LU Bioloģijas fakultātē 6. auditorijā, 11.05, sākums plkst 11:00.

Seminārā tiks apskatītas sekojošas tēmas:
• populāri par ģenētikas vēsturi,
• Vienkārši par sarežģīto – rentgenstruktūranalīze, jeb ko nestāsta skolā,
• DNS struktūra atklāta, un ko tagad?
DNS struktūras atklāšanas sociālie un ētiskie aspekti.

Seminārā uzstāsies:
LU Bioloģijas fakultātes dekāns Dr. biol. Nils Rostoks,
RTU vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras lektore Dr.sc.ing. Agnese Stunda-Zujeva
LU Bioloģijas fakultātes pasniedzēja Dr.sc.soc. Signe Mežinska
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta pētnieks M. sc. biol. Jānis Liepiņš

Lūgums piereģistrēties semināram līdz 9.05.2013. šajā saitē.

Par bulciņām un kafiju latiņš.

Laipni aicināti biedri un citi interesenti.

LJZA  ir īstenojusi projektu „BeDoc”, kura galvenais mērķis ir vairot interesi šā brīža vidusskolnieku par iespējamu zinātnieka karjeru nākotnē. Zinātnes attīstība un jaunas zinātnieku paaudzes sagatavošana ir eksistenciāli svarīga mūsu valsts turpmākajai attīstībai. Projekts tika realizēts sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas jaunajiem zinātniekiem. Tā ietvaros pamataktivitāte bija informatīva bukleta sagatavošana, izdošana un izplatīšana. Tajā ir ievietota vispārēja informācija par augstāko izglītību un zinātni Baltijas valstīs, kā arī Eiropas kopējās zinātnes politikas plāniem līdz 2020. gadam.

Papildus bukletā ir iekļauta studijām motivējoša informācija par divām sabiedriski atpazīstamām personībām no katras Baltijas valsts, kuras ir ieguvušas doktora zinātnisko grādu. No Latvijas kā personības projektā piedalās  LJZA patronese Vaira Vīķe Freiberga un LMT  direktors Juris Binde, no Igaunijas parlamenta spīkere Ene Ergma un Tallinas universitātes rektors, profesors Mati Heidmets, bet no Lietuvas – Dr. Rima Tamošiuniene un Dr. Alfonsas Daniunas.

Bukleti ir izdoti trīs valodās (latviešu, lietuviešu un igauņu) un piegādāti visām Baltijas valstu vidusskolām un bibliotēkām, kā arī papildus izplatīti caur jauno zinātnieku organizāciju kanāliem. Sadarbības partneris bukletu izstrādē un drukā ir a/s „Grindeks”.

Grindex buklets LV

 

Informāciju ievietoja projekta koordinatore Ieva Krūmiņa

Ilgi gaidītais seminārs pulcēja kuplu interesentu skaitu. Interesentu pulkā bija ne tikai pēdējo kursu doktoranti, bet arī kupli pārstāvēts doktorantu pirmais kurss un pat maģistranti.

Seminārā Kitija Bite mūs iepazīstināja ar to kādi normatīvie akti regulē promocijas procesu un ar galvenajiem promocijas procesa etapiem un laika grafiku. Prezentācija šeit

Promocijas procesa pozitivā scenārija shematisks attēlojums šeit.

Noderīga saite: Ministru kabineta noteikumi Nr.1001

Protams, tās ir tikai vadlīnijas un praksē atkarībā no nozares, padomes un darba vadītāja, kā arī paša doktoranta īpatnībām promocijas process atšķiras. Nelielu apskatu par pašu jauno doktoru pieredzi varēsiet lasīt drīzumā.

Informāciju ievietoja A.Stunda-Zujeva

Seminārs “Kā tikt pie Doktora grāda?”

Trešdiena, 7. Novembris, 2012

2012.gada 24. novembrī (sestdiena) 10.00-14.00 Latvijas Mākslas akadēmijā 10. auditorijā.

Programmā

1) Formālas lietas, lai disertācija būtu pabeigta: lektors-Kitija Bite

2) Jauno doktoru pieredzes stāsti par to kā pabeigt disertāciju un arī par pašu iesniegšanas līdz aizstāvēšanas procesu. Pieredzē dalsies jaunie doktori no RTU, LU, LLU, LMA un LSPA.

Vairāk informācija un pieteikšanās šeit

Informāciju ievietoja A.Stunda-Zujeva

Seminārs “Tehnoloģiju komercializēšana”

Trešdiena, 7. Novembris, 2012

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar biedrību “CONNECT Latvija” 2012.gada 10.-11. decembrī organizē semināru “Tehnoloģiju komercializēšana”. Vairāk informācija šeit.

Informāciju ievietoja A.Stunda-Zujeva

Atskats uz vasaras nometni 2012

Trešdiena, 17. Oktobris, 2012

Interesantas lekcijas

Diskusijas

Sarunas pie ugunskura

Disertāciju aizstāvēšanas mēģinājumi

Doktorants doktoranta stiprais plecs

Komplimenti

Labi pavadīts laiks

Atskats uz nometni2012

Latvijas zinātnes klupšanas akmeņi

Trešdiena, 19. Septembris, 2012

LJZA Valdes priekšsēdētāja Gata Krūmiņa pārdomas par to, kas traucē veiksmīgai Latvijas zinātnes attīstībai.

Ir.lv 11.09.2012.

Latvijas Radio raidījumā “Aktuālais temats” (03.09.2012.) Agnese Stunda-Zujeva un Gatis Krūmiņš stāsta par pretrunām Nacionālās attīstības plānā, problēmām zinātnes finansējumā un uzņēmēju sadarbībā ar zinātniekiem.

Spied  vai   !

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 26310170 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773