Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 43,235 apmeklējumi

Valde

Ieva Siliņa, priekšsēdētāja

Ieva Siliņa

Pabeigusi doktorantūras programmu vadībzinātnē un strādā pie disertācijas. Profesionālās intereses: zinātnes menedžments un pārvaldība.

Vada LJZA kopš 2016. gada un šajā laikā ir panākusi jūtamu organizācijas ietekmes pieaugumu un izvirzīšanos viedokļa līderos. Kā prioritāti uzstāda sinerģisku darbu zinātnes ekosistēmas sakārtošanā, ieguldījumu zinātnē veicināšanā un rezultātorientēta zinātnes bāzes finansējuma sadales modeļa ieviešanā. Vada augsta līmeņa neformālu darba grupu šo jautājumu sakārtošanai un regulāri nodarbojas ar zinātnes vides aktualitāšu skaidrošanu plašākai sabiedrībai.

Organizācijas nākotni saskata trīs darbības virzienos: zinātnes komunikācija, zinātnes politika un pieredzes apmaiņas platforma jaunajiem zinātniekiem.

Vaļasprieki – aktīvā atpūta, literatūra, alternatīvā pedagoģija.

Laura Bužinska

Laura Bužinska

Doktorante pedagoģijas doktorantūras programmā. Interesē diasporas, integrācijas un migrācijas jautājumi.

Darbojas organizācijā kopš 2016. gada. 2017. gada vasarā izveidoja FB “Grupa doktorantiem” ar mērķi savienot doktorantūras studentus no dažādām jomām, lai dalītos ar pieredzi gūtu atbalstu. 2019 gada martā grupa apvieno vairāk kā 300 doktorantus un jau grādu ieguvušos. Laura aizsāka organizēt Jauno zinātnieku sanākšanas, lai veidotos telpa jaunajiem zinātniekiem interesējošu jautājumu izzināšanai.

Apvienībā iepriekš darbojusies konsultatīvajā padomē. Esot valdē vēlas veicināt zinātnieku tīklošanos ne tikai starp Latvijā dzīvojošajiem zinātniekiem, bet arī diasporā esošajiem.

 

 

Andris Freimanis

Andris Freimanis

Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks un doktorants. Promocijas darbu – modālā analīze peridinamikas teorijā – plānots aizstāvēt 2019. gadā. Pētniecības intereses: aprēķinu mehānika (computational mechanics), plaisāšanas un noguruma problēmas, peridinamikas teorija.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs kopš 2016. gada rudens. Aktīvi iesaistās politikas darba grupā un strādājis pie Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas un LJZA bāzes finansējuma modeļa. Pārstāvējis LJZA 3. Pasaules Jauno Akadēmiju Sanāksmē 2017. gadā Johanesburgā, Dienvidāfrikā, kā bija LJZA delegāts Eiropas doktora grāda kandidātu un jauno zinātnieku padomē (EURODOC). Svarīgākās lietas, ko vēlas paveikt valdē – stiprināt sadarbību ar mūsu partneriem, padarīt LJZA atpazīstamāku un uzlabot organizācijas iekšējo efektivitāti.

Kristaps Jaudzems

Kristaps Jaudzems

Vadošais pētnieks un laboratorijas vadītājs Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kā arī asociētais profesors Latvijas Universitātē. Pieredzi ieguvis Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju, pēta topošo zāļvielu darbības mehānismu un zirnekļu zīda proteīnu struktūras-funkcijas-īpašību likumsakarības, ar mērķi iegūt jaunas zāļu kandidātvielas vai jaunus biomateriālus.

LJZA biedrs kopš 2015. gada. Kā LJZA politikas darba grupas dalībnieks piedalījies vairāku apvienības virzīto iniciatīvu izstrādē un skaidrošanā. Galvenie mērķi darbam valdē – palielināt LJZA ietekmi zinātnes politikas veidošanā Latvijā, veicināt sadarbību starp jaunajiem zinātniekiem caur tīklošanās pasākumu organizēšanu.

Kārlis Pleiko

Kārlis Pleiko

Pašlaik doktorants molekulārajā bioloģijā Latvijas Universitātē. Kopš 2017. gada strādā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē kā zinātniskais asistents, iepriekš četrus gadus strādājis farmaceitisko preparātu ražošanas uzņēmumā kā produktu izstrādes speciālists. LJZA kā biedrs kopš 2017. gada. Profesionālās intereses saistītas ar mērķēto terapiju izstrādi onkoloģiskām saslimšanām. Pētījumu specifika saistīta ar in vitro šūnu pētījumiem, atlasot aptamērus (īsi vienas virknes nukleotīdi, kas spēj saistīties ar mērķa proteīniem līdzīgi kā antivielas), kuri saistās ar audzēja šūnām, neskarot blakus esošās veselās šūnas.

LJZA vēlas iesaistīties ar zinātnes politikas veidošanu saistītajos jautājumos. Galvenais, ko vēlētos panākt ar savu darbību LJZA – veicināt labās prakses pārnesi gan starp Latvijā esošajām zinātniskajām institūcijām, gan arī labās prakses pārņemšanu no starptautiski augsti novērtētām zinātniskajām institūcijām.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29175735 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: