Translation – перевод

Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 62,353 apmeklējumi

Valde

Miķeļis Grīviņš

Miķeļis Grīviņš, priekšsēdētājs

Baltic Studies Centre pētnieks un Latvijas Sociologu asociācijas priekšsēdētājs, Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas loceklis. 2013. gadā ieguvis socioloģijas doktora grādu Latvijas Universitātē. Pētnieciskās intereses: lauku attīstība, pārtikas aprite, savvaļas produkti, inovācijas, metodes.

LJZA valdē vēlos veicināt zinātnes komunikāciju gan stiprinot labo zinātnes prakšu izplatību starp zinātniekiem, gan arī veicinot pētījumu rezultātu komunikāciju plašākā sabiedrībā. Tāpat, valdē vēlos līdzdarboties politikas veidošanas darbā un veicināt zinātnieku tīklošanos.

 

Eduards Baķis

Eduards Baķis

Pētnieks-pēcdoktorants Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes docētājs. 2019. gadā ieguvis doktora grādu Imperial College London, Lielbritānijā. Pētniecības intereses: ilgtspējīgāki ķīmiskie procesi, alternatīvie šķīdinātāji, jonu šķidrumu fizikālorganiskā ķīmija.

Darbojoties LJZA valdē, vēlas veicināt komunikāciju ar sabiedrību un jauniešiem, stimulēt kritisko domāšanu un akcentēt uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanas būtisko lomu ikdienas dzīvē un likumdošanā.

 

 

Laura Bužinska

Laura Bužinska

Doktorante pedagoģijas doktorantūras programmā. Interesē diasporas, integrācijas un migrācijas jautājumi.

Darbojas organizācijā kopš 2016. gada. 2017. gada vasarā izveidoja FB "Grupa doktorantiem" ar mērķi savienot doktorantūras studentus no dažādām jomām, lai dalītos ar pieredzi gūtu atbalstu. 2019 gada martā grupa apvieno vairāk kā 300 doktorantus un jau grādu ieguvušos. Laura aizsāka organizēt Jauno zinātnieku sanākšanas, lai veidotos telpa jaunajiem zinātniekiem interesējošu jautājumu izzināšanai.

Apvienībā iepriekš darbojusies konsultatīvajā padomē. Esot valdē vēlas veicināt zinātnieku tīklošanos ne tikai starp Latvijā dzīvojošajiem zinātniekiem, bet arī diasporā esošajiem.

 

 

Ilze Elbere

Ilze Elbere

Pētniece un Studentu padomes vadītāja Latvijas Biomedicīnas pētījumu studiju centrā, doktora grāda pretendente molekulārajā bioloģijā Latvijas Universitātē. Pētnieciskās intereses: cilvēka mikrobioma izpēte, galvenokārt saistībā ar 2.tipa cukura diabētu, tā terapiju, kā arī mikrobioma un saimniekorganisma mijiedarbības mehānismu izzināšana.

Iesaistoties LJZA valdes darbā Ilze vēlas dot savu artavu, lai veicinātu komunikāciju un sadarbību zinātnieku starpā dažādās institūcijās, kā arī lai attīstītu un stiprinātu kvalitatīvu zinātnes komunikāciju ar sabiedrību Latvijā.

Kārlis Pleiko

Kārlis Pleiko

Pašlaik doktorants molekulārajā bioloģijā Latvijas Universitātē. Kopš 2017. gada strādā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē kā zinātniskais asistents, iepriekš četrus gadus strādājis farmaceitisko preparātu ražošanas uzņēmumā kā produktu izstrādes speciālists. LJZA kā biedrs kopš 2017. gada. Profesionālās intereses saistītas ar mērķēto terapiju izstrādi onkoloģiskām saslimšanām. Pētījumu specifika saistīta ar in vitro šūnu pētījumiem, atlasot aptamērus (īsi vienas virknes nukleotīdi, kas spēj saistīties ar mērķa proteīniem līdzīgi kā antivielas), kuri saistās ar audzēja šūnām, neskarot blakus esošās veselās šūnas.

LJZA vēlas iesaistīties ar zinātnes politikas veidošanu saistītajos jautājumos. Galvenais, ko vēlētos panākt ar savu darbību LJZA – veicināt labās prakses pārnesi gan starp Latvijā esošajām zinātniskajām institūcijām, gan arī labās prakses pārņemšanu no starptautiski augsti novērtētām zinātniskajām institūcijām.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 26310170 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: