Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 32,168 apmeklējumi

Ieva Siliņa, priekšsēdētāja

Pabeigusi doktorantūras programmu vadībzinātnē un strādā pie disertācijas Valsts pētījumu programmas ietvaros. Zinātniskās intereses: lauku telpa Vidzemē, mazā un mikro uzņēmējdarbība.

Vada LJZA Projektu darba grupu, ir īstenojusi vairākus projektus gan zinātnes popularizēšanas, gan izglītības politikas jomā. Organizējusi Topošo zinātnieku forumu ar vairāk kā 700 skatītājiem gan klātienē, gan tiešsaistē, izstrādājusi kritērijus zinātnisko institūciju pētniecības programmu novērtējumam, izveidojusi lapu Jauno ZINĀTne sociālajā vietnē FACEBOOK, kam ir jau vairāk kā pieci simti sekotāju.

Organizācijas nākotni saskata trīs darbības virzienos: zinātnes komunikācija, zinātnes politika un tīklošanas platforma jaunajiem zinātniekiem.

Vaļasprieki – aktīvā atpūta, literatūra, alternatīvā pedagoģija.

Dr. Kitija Bite

Kitija Bite

Tiesību zinātnes doktore (Dr.iur.), zinātnes apakšnozare – policijas tiesības. Aizstāvētās disertācijas tēma – Dienesta gaitas Latvijas policijā tiesiskais regulējums.

Profesionālās intereses – dienesta tiesības un darba tiesības. Interesē arī tiesību vēsture dažādos laika periodos.

Piedalījusies tiesību zinātnes virziena vērtēšanā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ERAF projektu izvērtēšanas komisijā. Vadījusi LZJA vasaras nometņu darba grupas. Kā arī vadījusi seminārus par promocijas procesu. Turpmāko darbību LJZA saista pasākumu organizēšanu un doktorantu atbalsta programmas izveidošanu, promocijas darba izstrādes gaitā.

Vaļasprieki – snovbords, ceļošana, vēsture, literatūra, studentu izglītošana.

 

 

Dr. Guntars Kitenbergs

Guntars Kitenbergs

Fiziķis, doktora grādu ieguvis 2015. gadā, aizstāvot disertāciju “Hidrodinamiskas nestabilitātes magnētiskā šķidruma plūsmās mikrofluidikā”, kas izstrādāta dubultās doktorantūras ietvaros Latvijas Universitātē un Pjēra un Marijas Kirī Universitātē (UPMC) Parīzē, Francijā (zinātniskie vadītāji – Prof. Andrejs Cēbers un Prof. Regine Perzynski). Iepriekš studējis nanozinātni un nanotehnoloģijas Erasmus Mundus maģistrantūrā Beļģijā un Francijā.

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieks Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijā (mmml.lu.lv). Profesionālās intereses saistītas ar eksperimentāliem mīkstvielas fizikas pētījumiem, īpaši bioloģiskās un magnētiskās sistēmās. Ir viens no nodarbību organizatoriem skolēnu sagatavošanai Starptautiskajām Fizikas Olimpiādēm.

LJZA ietvaros vēlas veicināt izpratni par kvalitatīvu zinātni un starptautiskās sadarbības nepieciešamību, LJZA popularitāti doktorantu un jauno zinātnieku vidū, kā arī zinātniskās pieredzes apmaiņu organizācijas biedru vidū.

Vaļasprieki – aktīva atpūta dabā, MTB velobraukšana, fotogrāfēšana.

Dr. Vilnis Šķipars

Vilnis Šķipars

Latvijas Valsts Mežzinātnes Institūta “Silava” pētnieks. Specialitāte – molekulārā ģenētika un bioloģija. Maģistra grādu ieguvis LU Bioloģijas fakultātē, bet mežzinātņu doktora (Dr. silv.) – LLU meža fakultātē. Aizstāvētās disertācijas tēma “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) rezistences pret sakņu piepes (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) izraisīto sakņu trupi ģenētiskie aspekti”.

Zinātniskās intereses: meža koku un to patogēnu un kaitēkļu ģenētika, meža koku selekcija. Citas intereses: zinātniskā aparatūra, reaģenti un metodes; uzņēmējdarbība; no 2016. gada septembra ir RSU molekulārās bioloģijas praktisko nodarbību docētājs.

LJZA biedrs no 2009. gada, aktīvi iesaistījies organizācijas darbībā 2016. gada aprīlī, kļūstot par LJZA sociālo tīklu pārzini un konsultatīvās padomes locekli, kā arī iesaistoties zinātnes komunikācijas un komercializācijas darba grupā.

Ieņemot valdes locekļa amatu, Vilnis apņemas veltīt pūles, lai mazinātu, viņaprāt, svarīgu problēmu Latvijas zinātnes vidē – finansējuma saņemšanas iespēju neparedzamību kā arī turpināt iesākto darbu informācijas izplatīšanā sociālajos tīklos.

Vaļasprieki – skriešana un peldēšana, erudīcijas spēles

Andris Freimanis

Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks un doktorants. Promocijas darbu – modālā analīze peridinamikas teorijā – plānots aizstāvēt 2018. gada sākumā. Pētniecības intereses: aprēķinu mehānika (computational mechanics), plaisāšanas un noguruma problēmas, peridinamikas teorija.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs kopš 2016. gada rudens. Aktīvi iesaistījies vasaras nometnes organizēšanā un darbā pie Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas. Pārstāvējis LJZA 3. Pasaules Jauno Akadēmiju Sanāksmē 2017. gadā Johanesburgā, Dienvidāfrikā, kā arī ir LJZA delegāts Eiropas doktora grāda kondidātu un jauno zinātnieku padomē (EURODOC). Svarīgākās lietas, ko vēlas paveikt valdē – stiprināt sadarbību ar mūsu partneriem, padarīt LJZA atpazīstamāku un uzlabot organizācijas iekšējo efektivitāti.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29175735 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: