Lai iedvesmotu jauniešus studijām un, iespējams, zinātnieka karjerai, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību 2017. gada 6. decembrī organizēs diskusiju forumu “Ko nozīmē būt zinātniekam?” potenciālajiem zinātniekiem – vidusskolēniem un studentiem.

Pasākumu apmeklēt aicināti vidusskolēni un interesenti no visas Latvijas. Atklājot zinātnieka karjeras ikdienu un izaicinājumus, par savu darbu un sasniegumiem foruma 1. daļā jauniešiem stāstīs Latvijas izcilākie zinātnieki un jaunie pētnieki:

 • Vjačeslavs Kaščejevs, Latvijas Universitāte;
 • Ivars Kalviņš, Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
 • Maija Dambrova, Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
 • Kaspars Kalniņš, Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Andris Šutka, Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Inese Čakstiņa, Rīgas Stradiņa universitāte.

Foruma 2. daļā paredzēts darbs tematiskajās grupās, kurās jaunie pētnieki stāstīs jauniešiem par saviem pētījumiem un sasniegumiem, kā arī veiks demonstrējumus. Darba grupās jaunieši varēs iesaistīties diskusijās par informācijas tehnoloģiju, digitālās folkloras un netradicionālās mitoloģijas, nākotnes medicīnas (vēža izpētes un ārstēšanas), netradicionālās pārtikas un inovatīvu materiālu iespējām zinātnisko pētījumu un inovāciju jomā.

Foruma noslēgumā jauniešiem būs iespēja doties ekskursijā uz kādu no zinātniskajām institūcijām – Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru, Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām, Rīgas Stradiņa universitātes anatomikumu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

Forums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās Rīgā, Mūkusalas ielā 3.

Interesentus dalībai topošo zinātnieku forumā lūdzam līdz 20. novembrim aizpildīt reģistrācijas anketu.

Detalizēta informācija par foruma norisi interesentiem tiks nosūtīta uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Daci Rozenšteinu, rakstot uz e-pasta adresi dace.rozensteina@viaa.gov.lv.

Pasākums notiek ES fondu projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” ietvaros.

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas ietvaros Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 27.oktobrī, plkst. 12.00 organizēs praktisku semināru “Atvērtie pētniecības dati un datu pārvaldība” (Open Research Data and Data Management). Pasākumu no plkst. 12.00 varēs vērot arī tiešraidē.

Seminārā ar prezentācijām un praktiskiem ieteikumiem par pētniecisko datu pārvaldību piedalīsies Nīderlandes organizācijas “Datu arhivēšanas un tīmekļa pakalpojumi” (Data Archiving and Networked Services – DANS) ekspertes Dr. Marjana Grūtvelde (Marjan Grootveld) un Ellija Dijka (Elly Dijk), kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta projektu vadības nodaļas sistēmanalītiķis Toms Ceļmillers.

Eksperti iepazīstinās ar aktuālām zinātnes attīstības tendencēm pasaulē, pētniecības datu pieejamību un nozīmību zinātnes attīstībā. Tāpat klātesošajiem būs iespēja noskaidrot, kas ir pētniecības datu pārvaldība, tās saistību ar pētniecības procesa ciklu un iespēju dalīties ar pētnieciskiem datiem. Vienlaikus ikviens interesents varēs iepazīties ar labākiem pētniecības datu pārvaldes piemēriem. Atsevišķus procesus datu pārvaldībā būs iespēja pamēģināt praktiski, tāpēc aicinām ņemt līdzi savu portatīvo datoru. Klātesošie varēs arī iegūt informāciju par Latvijas Atvērto datu portālu, kurā datu publicētāji ir valsts iestādes vai organizācijas.

Aicinām reģistrēties šeit.

Vieta: Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 107.telpā. Darba valoda: angļu. Praktisku iemaņu apgūšanai lūgums ņemt līdzi savu portatīvo datoru.

Vairāk par pasākumu skatīt šeit.

Uz tikšanos seminārā!

Informāciju sagatavoja – Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
OpenAIRE2020
E-pasts: napd@lu.lv
Tālr: +371 67551286
Tīmekļa vietne: http://www.napd.lu.lv/

Noslēgusies jau astotā Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) organizētā vasaras nometne, kas veltīta zinātnieku un uzņēmēju sadarbībai. Augusta sākumā nometne “Brainstorming for business and research” Lēdurgā pulcēja vairāk nekā sešdesmit jaunos un pieredzes bagātos zinātniekus, uzņēmējus, politikas veidotājus un mediju pārstāvjus.

Dažādu nozaru speciālisti, tostarp jaunie zinātnieki no Lietuvas un Tadžikistānas, ideju darbnīcās risināja Latvijas uzņēmēju izaicinājumus saistībā ar inovatīvā betona sastāva izveidošanu, trīsdimensiju printeru izmantošanu skolās, upcycled somu materiāla pilnveidi, augstskolas stratēģijas plānošanu un Baltijas zinātnes informācijas sistēmas izveidi. Uzņēmēji augstu vērtē zinātnieku ieguldījumu un plāno tālāku sadarbību valsts tautsaimniecības attīstībai.

“Diskusijas nometnē mums deva pārliecību, ka Latvijas zinātnes vide ir nobriedusi un izprot nepieciešamību pēc kvalitatīva zinātniskās darbības pārvaldības rīka. Šim rīkam ir jānodrošina zinātniskās darbības kvalitātes un finansējuma administrēšana, zinātnes rezultātu un snieguma izvērtēšana, kā arī jāveicina Latvijas zinātnes atpazīstamība un integrēšanās globālajās zinātnes norisēs un projektos,” pēc nometnes atzina pasaulē vadošā informācijas risinājumu zinātnes un veselības nozarēs ražotāja “Elsevier”, pilnvarotās aģentūras Baltijā SIA “OPTILAS BALTICS” izpilddirektors Andrejs Siliņš.

Nometnes laikā tika īstenots ne tikai radošs darbs ideju darbnīcās, dalībnieki ļāvās arī spraigām diskusijām ar uzņēmējiem. Tāpat tika gūta pieredze uzklausot prezentācijas par pētniecībai pieejamo finansējumu, kā arī norisinājās praktisks seminārs pētniecības pieteikumu izstrādē. Tika pārrunātas arī zinātnes politikas aktualitātes.

Nu jau tradīcijām bagātais notikums labi pazīstams ne tikai zinātniekiem, bet arī Krimuldas puses ļaudīm. “Krimuldas novadā dzīvo izglītoti un uzņēmīgi ļaudis, kuri ir gatavi apzināt pieredzi, kas saistīta ar zināšanās un inovācijās balstītiem risinājumiem. Izglītībā un zinātnē ir nākotne, jauno zinātnieku nometne ir liels gods mūsu novadam un tā nenovērtējams ieguldījums mūsu visu nākotnē – skatoties daudz tālāk par novada un Latvijas robežām”, pasākumu komentēja Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.

Nometnes norisi finansiāli atbalstīja pasaulē vadošais informācijas risinājumu zinātnes un veselības nozarēs ražotājs “Elsevier”, apvienība “Science and Business Professionals Startup Studio”, kas pārvērš idejas par inovatīviem produktiem, veiksmīgiem startup un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, mecenāts Gatis Krūmiņš un ilggadējais sadarbības partneris Krimuldas novada dome.

Vēl vairāk fotogrāfijas – autors: Matīss Stunda.

Pagājušajā nedēļā Global Young Academy (GYA) kopā ar South African Young Academy of Science (SAYAS) rīkoja Trešo pasaules jauno akadēmiju tikšanos Johannesburgā, Dienvidāfrikā, un Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) bija uzaicināta pārstāvēt Latviju. LJZA pārstāvis prezentēja Latvijas panākumus veidojot saikni starp zinātniekiem, valdību, uzņēmējiem un sabiedrību: “Latvian Experience in Bridging the Gaps between Science, Policy, Industry and Society“. Konferences pamatmotīvs – kā nacionālās jaunās akadēmijas un jaunie zinātnieki var palīdzēt sasniegt ANO Sustainable Development Goals (SDGs), fokusējoties uz SDG 3 (Good Health and Well-Being), 8 (Decent Work and Economic Growth) un 11 (Sustainable Cities). Kopumā pasākumā piedalījās vairāk kā 60 viesi no 35 jaunajām akadēmijām.

Nacionālās jaunās akadēmijas parasti ir veidotas pēc nacionālo zinātnes akadēmiju parauga, tajās apvienojas zinātnieki neatkarīgās karjeras sākumā, bieži pēc pēcdoktorantūras posma, lai labāk pārstāvētu savas intereses. Lielākoties dalībniekus izvēlas izcilo pētniecības rezultātu un vēlmes ieguldīt laiku un veicināt akadēmijas mērķu sasniegšanu dēļ. LJZA pasākumā ir nodibinājusi vērtīgus kontaktus turpmākai sadarbībai un guvusi idejas turpmākai attīstībā. Citu valstu jaunie zinātnieki ir īpaši ieinteresēti pārņemt Latvijas labo praksi sadarbībā ar politikas veidotājiem, kā arī esam saņēmuši piedāvājumus būt par mentoriem citām jaunajām akadēmijām dibināšanas procesā.

Diskusiju un nodarbību laikā kļuva skaidrs, ka jaunās akadēmijas visā pasaulē sastopas ar līdzīgām problēmām:

 • Nacionālās zinātņu akadēmijas nepārstāv jauno pētnieku intereses;
 • Nepietiekams finansējums dažādu zinātnisku un sociālu projektu īstenošanai;
 • Jaunie zinātnieki vairāk fokusējas uz akadēmiskajiem mērķiem un nevis zinātnes vides sakārtošanu;
 • Valdību un politikas veidotāju nevēlēšanās mainīt zinātnes regulējumu saskaņā ar nozares ieteikumiem;
 • Sabiedrības neizpratne par to kāpēc pētniecība ir nepieciešama.

Akadēmijas var risināt šīs problēmas pašas pārstāvot jauno zinātnieku intereses, iesaistoties diskusijās un informējot politikas veidotājus kā uzlabot zinātnes vidi, un skaidrojot kā bērniem, tā pieaugušajiem ko dara zinātnieki un kāpēc zinātne nepieciešama.

Šī gada 2.-6. oktobrī norisināsies pirmais virtuālais programmas Apvārsnis 2020 sammits, kurā nozīmīgus un neskaidrus programmas aspektus skaidros vairāk kā trīsdesmit pasaules klases eksperti. Reģistrēties dalībai vebinārā iespējams šeit: www.horizon2020summit.eu. Apmācības un lekcijas ilgst piecas dienas, aptver jautājumus par MSCA, SME, RIA, IA programmām, kā arī papildus prasmēm, un tās iespējams noskatīties bez maksas 24 stundas sākot no ieplānotā tiešraides laika. ​Aicinām izmantot iespēju vairāk uzzināt par programmām un savām iespējām iegūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus pētniecībai.

LJZA aicina izbraucienā ar kuteri

Ceturtdiena, 27. Jūlijs, 2017

Šī gada 20. augustā jaunie zinātnieki dodas jūrā!

Esat laipni aicināti pievienoties izbraucienā ar kuteri Cranchi CSL 27. No dalībniekiem vajadzīgs: peldkostīms vai peldbikses darba kārtībā, benzīna līdzmaksājums (pēc patēriņa, bet rēķinām līdz 20 € no personas). Pēc vēlmes var ņemt līdzi groziņu, bet principā ir doma kaut kur piestāt kafijas pauzē. Katrs bērns arī skaitās cilvēks (ar atbilstošiem augšminētiem noteikumiem). Ir brīvas septiņas vietas. Slikta laika gadījumā braucienu atceļam. Pieteikšanās un papildus informācija.

Conference on Sustainable Development 2017

Ceturtdiena, 27. Jūlijs, 2017

The International Scientific Conference on Sustainable Development 2017, “Transforming our World: The role of Science to foster the integration and the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)” will take place in November 2017 in Azerbaijan.

For more information visit:
http://www.ijhsdr.com/Conference_About.aspx

OpenCon 2017

Piektdiena, 21. Jūlijs, 2017

Apply to attend OpenCon 2017 in Berlin! Applications close August 1st.

Do you have an interest in removing barriers to accessing scholarly information (e.g. research articles and data) and educational resources (e.g. textbooks?). Apply to attend OpenCon 2017: a conference which brings together students and early career academics from around the world to advance Open Access, Open Education, and Open Data. This year’s 3-day meeting will be held in Berlin, Germany on November 11-13. Most invited attendees who required financial support will receive full or partial scholarships to attend the conference. For this reason, attendance at OpenCon is by application only.

You can access the application at: apply.opencon2017.org

Applications close on August 1st, and we encourage you to submit your application early!

Students and early career academic professionals of all experience levels are encouraged to apply. We want to support those who have ideas for new projects and initiatives in addition to those who are already leading them. The most important criteria is an interest in advancing Open Access, Open Education, and Open Data and a commitment to taking action.

Please email opencon@sparcopen.org if you have any questions.

Viens no vasaras galvenajiem neformālajiem notikumiem Latvijas zinātnes vidē ir gandrīz klāt! Esam atvēruši oficiālo pieteikšanos LJZA vasaras nometnei, kas notiks 4.-6. augustā! Tikšanās vieta nemainīga: Lēdurgas pagasts un arī formāts jau ierasts, paliekam teltīs, izbaudām uz ugunskura vārītu zupu un sestdien strādājam Lēdurgas Kultūras namā. Nometnes tēma ir zinātnieku un uzņēmēju sadarbība, tādēļ sestdienas pirmajā pusē risināsim reālu Latvijas uzņēmēju izaicinājumus, tad uzzināsim jaunāko informāciju saistībā ar zinātniekiem pieejamo finansējumu un pēcpusdienā darbosimies pie kopīgiem pētniecības pieteikumiem. Citu starpā ar mums kopā stādās arī inovatīvā betona ražotājs Primekss, Vidzemes Augstskola, Baltic 3D (jā, jā, jūs varēsiet arī sevi noskanēt 3D formātā un izmēģināt visu procesu no maketam līdz trīsdimensiju objekta izdrukāšanai uz vietas nometnē!), garšīgāko izbraukuma picu cepēji Vīnkalnieši un Elsevier Latvijas aģentūra ar stāstu par Baltijas zinātniskās darbības informācijas sistēmu. Vakarā nodosimies orientēšanās spēlei, jau ierastajam dvieļbola čempionātam un pirts priekiem. Svētdien- jauno zinātnieku pētījumu tēmu prezentācijas un pasākuma noslēguma pusdienas. Tā kā vēlmi piedalīties ir izteikuši arī virkne ārvalstu jauno zinātnieku, oficiālā pasākuma valoda ir angļu.

Iepazīsties ar nometnes programmu, reģistrējies pasākumam šeit: ej.uz/LJZA_Summer_Camp un apliecini savus nopietnos nolūkus arī sociālajos tīklos: www.facebook.com/events/131982497359484/, kā arī līdz 1. augustam pārskaiti pārtikas līdzmaksājumu vismaz 15 eur apmērā uz šiem rekvizītiem: Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, A/S Swedbank, LV30HABA0551014759773. Kontaktējies ar mums privāti, ja šī apjoma līdzmaksājums ir par lielu. Uz tikšanos Lēdurgā!

Šī gada 7.jūnijā apaļā galda diskusijā pulcējām vairāk kā piecdesmit dalībniekus: esošos un topošos pēcdoktorantus, zinātniskās institūcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjus, lai pārrunātu veiksmes un vēl pilnveidojamo pēc pirmās PostDoc Latvia uzsaukumu kārtas. VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore dalījās ar prezentāciju (šeit) par pirmās kārtas kopsavilkumu, norādot ka ārvalstu eksperti pozitīvi novērtēja pētniecības pieteikumus, kuros ir skaidri definēti pētniecības mērķi, izvēlētā tēma ir aktuāla attiecīgajā pētniecības nozarē, kā arī pēcdoktoranti spējuši parādīt, ka viņiem piemīt augsta zinātniskā kapacitāte sekmīgai pētniecības projektu īstenošanai. Zem kvalitātes sliekšņa novērtēti pieteikumi, kuros norādīts pārāk plašs pētniecības apjoms (ņemot vērā, ka šos pētniecības projektus īsteno viens pētnieks), pieteikumā nav pietiekami parādīts pētījuma rezultātā tapušā jaunā produkta vai metodes priekšrocības, novitāte, kā arī veicamie pētniecības uzdevumi nesakrīt ar jaunā pētnieka prasmēm un pieredzi.

Diskutējot par sadarbību PostDoc Latvia īstenošanā, VIAA, institūciju pārstāvji un pēcdoktoranti novērtēja arī atlases un vērtēšanas procesa veiksmes un identificēja lietas, ko vajadzētu pilnveidot nākamo atlases kārtu organizēšanā, kā arī pētniecības pieteikumu īstenošanā. Latvijas Jauno zinātnieku apvienība izteiktos ierosinājumus apkopoja vēstulē (šeit) IZM un VIAA, kas ir noderīgi arī pašiem projektu pieteicējiem. Piemēram, vēstules trešajā punktā minētie ieteikumi par zinātniskā konsultanta lomas un nozīmes palielināšanu tiešā mērā attiecas uz projektu pieteicējiem, jo šobrīd šis jautājums netiek reglamentēts no Ministru kabineta noteikumu puses. Pārrunas ar iesaistītajām pusēm turpinās, lai jau nākošā projektu pieteikumu kārta būtu ar pilnveidotiem noteikumiem. Nākamo atlases kārtu plānots izsludināt 2017. gada 30. septembrī vai 1. oktobrī ar pieteikumu termiņu 15. decembris.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29175735 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773