Translation – перевод

Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

  • 61,105 apmeklējumi

Jaunie zinātnieki saņem LZA balvas

Otrdien, 21. Aprīlis, 2020

LZA Vitauta Tamuža balvu saņēmis bijušais LJZA valdes loceklis Dr.sc.ing. Andris Freimanis par darbu “Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā”.

LZA jauno zinātnieku balvas saņēmuši Mg.chem. Lūkass Tomass Lukašēvics par darbu “Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C–H funkcionalizēšana”, Mg. Terēze Stanka par darbu “Ziemas kviešu lapu slimību attīstība atkarībā no fungicīdu smidzināšanas shēmām un slāpekļa mēslojuma normām”, Dr.phys. Virgīnija Vītola par darbu “Elektroniskie ierosinājumi un procesi luminiscentā ilgi spīdošā SrAl2O4 materiālā” un Mg. Kaspars Zalāns par darbu “Maskulinitāte mūsdienu Latvijas vīriešu autoru dzejā”.

Sveicam visus jaunos zinātniekus ar panākumiem un novēlam arī veiksmīgu turpmāko darbību zinātnē!

Piezīme: Ziņojuma pilnā versija pieejama šeit.
Visas infografikas pieejamas šeit.

2019. gada koronavīrusa slimības (Covid-19) pandēmija ir izjaukusi pasaules kārtību, taču tā nav pēdējā pandēmija, kuras sekas cilvēcei būs postošas. Ja visās valstīs netiks ieviesti pienācīgi riska mazināšanas pasākumi, globālā veselība un ekonomika tiks pakļautas nopietnam riskam. Lai mazinātu vīrusa izplatību, nepieciešama starptautiska, tūlītēja, vienlaicīga un saskaņota rīcība. Valdībām ar zinātnieku palīdzību jāpieņem pamatoti lēmumi, sabiedrībai ir jārīkojas atbildīgi, un jaunajiem zinātniekiem ir jāsaprot, ka viņi var būt risinājuma svarīga daļa. Šajā Globālās Jauno akadēmijas (Global Young Academy – GYA) ziņojumā sniegti konkrēti ieteikumi valdībām, sabiedrībai un jaunajiem zinātniekiem.

Ieteikumi valdībām

a. Veiciniet pāreju no globālās veselības drošības uz globālās veselības solidaritāti. Lai gan pagaidām jāslēdz robežas, lai mazinātu Covid-19 izplatību, ilgtermiņā būs jāmaina veselības drošības pasākumu izstrāde. Tā vietā, lai uzskatītu, ka valstis iespējams aizsargāt no slimības, jāstiprina starptautiskā sadarbība, kas nāktu par labu kopējās sabiedrības veselībai.
b. Apmainieties ar informāciju ātri un atklāti, sekmējiet informācijas apmaiņas tīklu izmantošanu starp valstu zinātnisko konsultāciju mehānismiem un īstenojiet atklātās zinātnes politiku. Efektīvāka un brīvāka informācijas apmaiņa sniegs nenovērtējamu laiku reaģēšanai uz krīzēm un daudzu dzīvību glābšanai.
c. Atzīstiet daudznozaru svarīgumu lēmumu pieņemšanā. Ņemot vērā to, ka ar pandēmiju cieši saistītā zinātne attīstās, zinātnisko konsultāciju mehānismi, kas atbalsta politikas izstrādi, jāveido no dažādām perspektīvām, lai varētu ātri, rūpīgi un pilnīgi novērtēt politisko pasākumu paredzētās un neparedzētās sekas.
d. Ņemiet vērā pandēmijas ilgtermiņa ietekmi uz veselību un sabiedrību, kā arī profilaktisko pasākumu svarīgumu. Jaunie zinātnieki, ar kuriem iespējams sazināties ar Nacionālo Jauno akadēmiju (National Young Academies) un GYA starpniecību, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu gan tūlītējos, gan ilgtermiņa pasākumos.

Ieteikumi sabiedrībai

a. Lai nepieļautu Covid-19 izplatību, ievērojiet piesardzības pasākumus, kā arī iesaistieties pandēmijas kontrolē, ievērojot vadlīnijas, saprātīgi izmantojot un sadalot resursus un palīdzot neaizsargātajām sabiedrības grupām.
b. Izvairieties no maldinošas informācijas izplatīšanas. Izmantojiet sociālos plašsaziņas līdzekļus atbildīgi. Iemācieties atšķirt uz bailēm balstītu informāciju no uz faktiem balstītas informācijas, lai izvairītos no baumām vai viltus ziņām. Uzsveriet, ja ir nepārliecība par sniegtās informācijas patiesumu (vai arī vispār nedalieties ar jebko, kā patiesums nav pārbaudāms).
c. Meklējiet ekspertu atzinumus un norādījumus, kas saistīti ar vietējo situāciju, un pārliecinieties, ka saņemtā informācija par situāciju pasaulē ir no uzticama avota.

Ieteikumi jaunajiem zinātniekiem

a. Dalieties un apmainieties ar informāciju un pieredzi globālajās platformās atbildīgi, kā arī aplieciniet sniegtās informācijas patiesumu.
b. Līdzdarbojieties, pārtulkojot zinātniskos ziņojumus attiecīgās valsts valodā tā, lai tos varētu saprast arī nespeciālisti, kā arī pielāgojot vēstījumu vietējiem apstākļiem. Aktīvi iesaistieties sarežģītas zinātniskas informācijas paskaidrošanā sabiedrībai valodā, kas nav tehniska.
c. Palīdziet mazināt plaisu starp zinātni un politiku. Uzņemieties iniciatīvu un vērsieties pie valdības, ja jums ir būtiskas zināšanas par pandēmiju vai jomām, kas saistītas ar cilvēku reakciju un uzvedību.
d. Aktīvi iesaistieties paraugprakses popularizēšanā un sabiedrības konsultēšanā. Izveidojiet ciešu saikni starp dažādām ieinteresētajām pusēm, piemēram, valdību, nevalstiskām organizācijām un sabiedrību, lai ar zinātnes palīdzību veicinātu globālo veselību.

Kopā varam izveidot iedarbīgākus zinātniski pamatotus informācijas apmaiņas tīklus, kas palīdzēs cīnīties pret pandēmijas sekām un sniegs kopējus ilgtermiņa ieguvumus.

Autori:
Paulina Carmona-Mora, bioķīmīķe, ASV
Victorien Dougnon, mikrobioloģe, Benina
Sandeep Kaur, ķīmiķe, Indija
Shabana Khan, ģeogrāfe, Indija
Robert Lepenies, politologs, Vācija
Boon Han Lim, inženieris, Malaizija
Sandra Lopez-Verges, virusoloģe, Panama
Felix Moronta, biologs, Itālija
Connie Nshemereirwe, pedagoģe, Uganda
Justine Nzweundji, augu bioloģe, Kamerūna
Tolullah Oni, ārste, Apvienotā Karaliste
Wibool Piyawattanametha, biomedicīnas inženieris, Taizeme
Anet Režek Jambrak, pārtikas inženiere un pārtikas zinātniece, Horvātija
Anina Rich, kognitīvā neirozinātniece, Austrālija
Michael Saliba, ārsts, Vācija
Yoko Shimpuku, māszinības zinātniece, Japāna
Velia Siciliano, medicīnas biotehnoloģe, Itālija
Udi Sommer, politologs, Izraēla
Fernando Valiente, bioķīmiķis, Čīle
Koen Vermeir, vēsturnieks un zinātnes filozofs, Francija
Andre Xuereb, fiziķis, Malta
_________________________
Par latviskošanu sirsnīgi pateicamies LJZA biedrei Aigai Veckalnei! Tu esi lieliska!

LJZA informē, ka 16. aprīlī plkst. 13.00 un 15.00 tiek rīkoti bezmaksas tiešsaistes semināri par Atvērtās zinātnes (Open Science) un Atvērto pētniecības datu (Open research data) jautājumiem programmas Apvārsnis 2020 kontekstā, kurus organizē Latvijas Universitāte sadabībā ar Latvijas Zinātnes padomi, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu, Rīgas Tehnisko universitāti un OpenAIRE.

Organizatori OpenAIRE-Advance projekta ietvaros piedāvā divus tiešsaistes seminārus. Pirmajā seminārā dalībniekus iepazīstinās ar atvērtās zinātnes jēdzienu plašākā un šaurākā kontekstā, stāstīs par FAIR principu pielietošanas nepieciešamību un iespējām datu pārvaldības procesā, kā arī iepazīstinās ar Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC), EOSC Nordic projektu. Savukārt otrajā seminārā dalībnieki izzinās jautājumus, kas saistīti ar pētniecības un inovāciju programmu Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasībām publikāciju un datu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē, kā arī iespējām tās izpildīt.

Semināri ir saistoši esošajiem un potenciālajiem “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” programmu projektu dalībniekiem, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālam, pētniekiem, doktorantūras studentiem, pētījumu projektu vadītājiem un koordinatoriem, informācijas speciālistiem, bibliotekāriem, datu ekspertiem un citiem interesentiem.

1. tiešsaistes seminārs “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC”
Datums: 2020. gada 16. aprīlis
Laiks: plkst. 13.00 (60-70 min)
Semināra vadītāji:
Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka
Laura Bužinska, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts
Ilmārs Slaidiņš, Rīgas Tehnikās universitātes Radioelektronikas institūts, ESOC-Nordic RTU grupa
Lauris Cikovskis, Rīgas Tehnikās universitātes HPC centrs, ESOC-Nordic RTU grupa
Jānis Kampars, Rīgas Tehnikās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts, ESOC-Nordic RTU grupa
Semināra darba valoda – latviešu.
Pieteikšanās:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLiSGC1vCtdFCksT99BWZAwCPRKE5ns8Lj4IVMMaKZKzIDCw/viewform

2. tiešsaistes seminārs “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības atvērtās zinātnes kontekstā”
Datums: 2020. gada 16. aprīlis
Laiks: plkst. 15.00 (60-70 min)
Semināra vadītāji:
Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka
Laura Bužinska, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts
Semināra darba valoda – latviešu.
Pieteikšanās:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ICV4DDH5UmZsqIvlonv2qFNcikqgas7Y4mmKNertnrn37g/viewform

Tiešsaistes semināri tiek organizēti ar ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekta “OpenAIRE-Advance” (līguma nr. 777541) atbalstu.

Kontaktinformācija:
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv
Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

Tiešsaistē ar zinātnieku: pārtikas drošība

Trešdiena, 8. Aprīlis, 2020

Ingars Reinholds

2. aprīlī norisinājās pirmais “Tiešsaistē ar zinātnieku” pasākums, kas pulcēja 31 virtuālu dalībnieku sarunā par pārtikas drošību.

Cik ilgi es varu glabāt savus griķu krājumus? Vai ir droši nogriezt sieram pelējuma kārtiņu un cept siermaizes? Vai manas garšvielas nav viltojums? Kādu gaļu izvēlēties veikalā? 2. aprīlī runājām par pārtikas drošību. Par savu darbu stāstīja un uz jautājumiem atbildēja “BIOR” vadošais pētnieks, ķīmiķis Ingars Reinholds!

Vairāk par Ingaru: https://www.youtube.com/watch?v=PvpHhyuRxgs.

Klausies pasākuma ierakstu.

Ieva Siliņa TV24 “Preses klubā”

Otrdien, 7. Aprīlis, 2020

7. aprīlī TV24 “Preses klubā” viesojas Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa kopā ar Viesturu Silenieku un Andreju Klementjevu. Saruna par Covid-19, Latvijas ekonomiku un to, kas mums jādara labākas nākotnes vārdā.

https://xtv.lv/rigatv24/video/rL3N8mKl70n-07_04_2020_preses_klubs_1_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/0Mrpkq4D74n-07_04_2020_preses_klubs_2_dala
https://xtv.lv/rigatv24/video/eDapMgaP7LB-07_04_2020_preses_klubs_3_dala

Tiešsaistē ar zinātnieku

Otrdien, 7. Aprīlis, 2020

Uz šo brīdi ir skaidrs, ka kādu laiku būs jāpavada mājās. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs nevarētu interesanti pavadīt laiku, uzzināt ko jaunu un iepazīties ar citiem cilvēkiem! Sākot no aprīļa ārkārtas situācijas laikā katru ceturtdienu 19.00 mēs organizēsim tikšanos Zoom vietnē. Katru ceturtdienu kāds zinātnieks 15 minūtēs izstāstīs par to, ko mums noderīgu ir atklājis, kam sekos jautājumi un atbildes.

Sagatavo savu dzērienu un pievienojies! Izmanto iespēju uzdot jautājumus zinātniekiem, uzzināt faktus (nevis viedokļus), kā arī pavadīt ceturtdienas vakaru intelektuālā sabiedrībā! Nav muļķīgu jautājumu, esam atvērti visām tēmām.

Aktuālajām tēmām seko šeit: https://www.facebook.com/latvijasjaunozinatniekuapvieniba/events/.

Jānis Kloviņš

Šajā ceturtdienā, 9. aprīlī runāsim par mikrobu ģenētiku gan veselībā, gan slimībās. Kā notiek vīrusa mutācijas un kas vīrusam ir izdevīgi? Kad varam gaidīt vakcīnu pret Covid19? Vai mēs varam mainīt savus gēnus? Un tos, kas nav mūsu, bet dzīvo mūsos? Ko man dod “noguldījumi” cilvēka biomateriāla bankā? Par savu darbu stāstīs un uz mūsu jautājumiem atbildēs viena no Latvijas zinātnes superzvaigznēm: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors, biologs Jānis Kloviņš!

Vairāk par Jāni: https://www.youtube.com/watch?v=Wd7I4RAIYnI.

Vairāk informācijas par pasākumu: https://www.facebook.com/events/237727567376431.

Pasākuma ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=UcUxMJMlFg8.

Covid-19 ietekmē arī zinātnisko darbu

Trešdiena, 25. Marts, 2020

Par to, ka koronavīrusa dēļ mainās mūsu katra ikdienas dzīve, jautājumu nav – karantīna un pašizolācija liek pārskatīt dienas un darbu kārtību ikvienam. Bet kā tas ietekmē zinātni un zinātniekus?

Pētnieki atzīst, ka šobrīd darbu turpina attālināti, pirmām kārtām pievēršoties teorētiskiem darbiem, rakstu vai projektu rakstīšanai, kas iepriekš atlikts. Darbs laboratorijās šobrīd lielākoties ir apturēts. Tāpat uzrunātie zinātnieki atzīst, ka ilgtermiņā šī situācija ieviesīs arī korekcijas viņu ikdienā un zinātniskajā darbā kopumā.

Raidījumā “Zināmais nezināmajā” piedalās LJZA valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa, LU profesors Vjačeslavs Kaščejevs, RSU pētniece Inese Čakstiņa un LU pētniece Klinta Ločmele.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/covid-19-ietekme-ari-zinatnisko-darbu-ilgaka-termina-korekcijas-.a128004/

Kamēr valstī valda ārkārtas situācija un lielākā daļa no mums strādā no mājām, aicinām izmantot šo laiku lietderīgi un pilnveidot sevi ar zināšanām par dažādām zinātnes jomām, atklājumiem un zinātniekiem. Esam apkopojuši mūsu mīļākos populārzinātniskās informācijas avotus: raidījumus, podkāstus, video kanālus un lasāmvielu. Sarakstu meklē šeit un uz veselību!

Tava LJZA valde

LJZA valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa intervijā “Nacionālajai neatkarībai” par zinātni un kā tajā ieguldīt tā, lai Latvijas iedzīvotājiem paaugstinātu dzīves kvalitāti.

Siliņa: “Latvijas Bankas veikts pētījums pierāda – ieguldot zinātnē 3% no iekšzemes kopprodukta, nākamo valsts simtgadi mēs svinētu, esot tikpat pārtikuši kā vācieši. Ar noteikumu, ka šī nauda ir jāiegulda efektīvi, nevis “jāapgūst”. Tādēļ mēs, jaunie zinātnieki, esam izstrādājuši un piedāvājam ieviest jaunu sistēmu, kā sadalīt galveno valsts ieguldījumu zinātnei – institucionālo jeb bāzes finansējumu. Šobrīd spēkā ir formula, kas galvenokārt ņem vērā cilvēku skaitu zinātniskajā institūtā. Mēs vēlamies, lai nauda sekotu rezultātam, tajā pašā laikā nodrošinot veselīgas zinātnes vides veidošanu.”

https://neatkaribai.lv/ieva-silina-mes-nesamierinamies-ar-to-kada-ir-pasaule/

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 26310170 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773