LJZA paraksta vēstuli saistībā ar notikumiem ASV

Ceturtdiena, 23. Februāris, 2017

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība pastāv par atvērtu komunikāciju, studentu un zinātnieku mobilitāti, kā arī caurspīdīgiem un godīgiem zinātnes pārvaldības principiem. Tādēļ kopā ar virkni Eiropas organizāciju, kas pārstāv zinātni, pētniecību, augstāko izglītību un inovācijas, esam parakstījuši atvērto vēstuli, kas aicina Eiropas valstu valdības un Eiropas Savienības līderus turpināt iesākto labo praksi un strādāt sadarbībā ar Amerikas Savienoto valstu administrāciju, lai saglabātu uz vienlīdzību, dažādības novērtēšanu un atvērtu komunikāciju balstīto globālo zinātnes sistēmu. Vēstule ir adresēta Eiropas valstu premjeriem, atbildīgo nozaru ministriem, kā arī Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas prezidentam, kā arī Pētniecības un inovāciju komisāram Karlosam Moedas kungam, lai paustu bažas par notikumu attīstību Amerikas savienotajās valstīs.

Informāciju sagatavoja Ieva Krūmiņa.

Studentiem, kuri studē juridiskās zinātnes programmās, profesijas standarts paredz pētījuma veikšanu. Tāpēc augstskolas paredz dažāda līmeņa pētnieciskos darbus, kas studiju laikā jāveic, kas, absolvējot attiecīgu programmu, finalizējas bakalaura, maģistra vai promocijas darba veidā.

Ne vienmēr pētījumos tiek pievērsta pietiekoši liela uzmanība pētījuma dizainam un metodoloģijai. Lai padziļinātu studentu izpratni par pētnieciskā darba būtību, avotu zinātnisko ticamību un atlasi, zinātnes elementu klātbūtnes nepieciešamību pētnieciskā darbā, pētniecības metožu apzināšanu un izmantošanu, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku uzsāk kopprojektu – Pētnieciskā darba rakstīšanas skola.

Projekta ideja ir motivēt juridiskās zinātnes studentus kvalitatīva pētnieciskā darba izstrādi juridiskajā zinātnē. Kopumā plānotas četras nodarbības – katru marta otrdienu no plkst. 18.00 līdz 20.00. Nodarbības notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tās vadīs RSU Juridiskās fakultātes lektore Dr. iur., Bc. paed. Kitija Bite.

Nodarbības norise: nodarbība sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā pētnieciskā darba izstrādes teorija, otrajā – studentu patstāvīgais darbs. Starp nodarbības daļām Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu sniegtā informācija par Bibliotēkas atbalsta iespējām pētnieciskā darba izstrādē.

Nodarbības 1. un 2. daļa nav saistītas. Students var apmeklēt pēc izvēles visu ciklu, tikai teorētisko daļu, tikai praktisko daļu vai atsevišķas nodarbības. Jebkura papildu informācija bitija@inbox.lv.

Nodarbību plānojums:

1. nodarbība 7. marts. 1. daļa: pētījuma plānošana; pētījuma robežu noteikšana (temats, objekts, priekšmets, satura rādītājs), praktiskie piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

2. nodarbība 14. marts. 1. daļa: problēmas izvirzīšana, mērķa noteikšana, uzdevumi mērķa sasniegšanai; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

3. nodarbība 21. marts. 1. daļa: pētījuma jautājumi, metodes; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

4. nodarbība 28. marts. 1. daļa: pētījuma izstrādes nianses, rezultāti un to noformēšana, prezentēšana; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

Informāciju sagatavoja: K. Bite

The European Young Researchers Award in a nutshell

The European Young Researchers’ Award (EYRA) is granted since 2010 to researchers demonstrating outstanding research performance and leadership. It aims to inspire early stage researchers to incorporate a European dimension and perspective into their research.

The Award is granted each year; in odd years, the prize is dedicated to PhD candidates, and in even years to post-doctoral fellows. The prize-giving-ceremony is held every two years at the EuroScience Open Forum (ESOF) where the two recipients will present their work. The Award consists of a Certificate, waiving the participation fee to ESOF, a grant to cover travel and accommodation for the stay in the ESOF city and a two years’ free EuroScience membership.

The deadline for the 2017 call, dedicated to PhD candidates is 16 April 2017 at 11.59am.

Qualification Criteria

 • The research must have a clear European dimension, either because it is embedded in a collaboration of researchers in different European countries or it is a research project in one European country that addresses a research topic of European added value.
 • The research should be of demonstrably excellent quality (publications, prizes, grants, patents, references in newspapers, etc.)
 • The criteria that the jury will take into account are: quality of the research results obtained, role in the definition of the research project, inspiration to others (fellow students, members of the research group), outreach to wider audiences.

Eligibility Criteria

 • Candidates should work in a European country (understood in the geographic sense as defined by Council of Europe’s membership rules), but are not required to have a European nationality.
 • The 2017 call is open to young researchers who are enrolled in their first PhD at the time of the application deadline or have defended their thesis after January 1st, 2017.
 • The application should be in English.

Application procedure and documentation

 • Cover page – form to be downloaded, completed and included in the application
 • Up to two pages A4 describing the research and its European dimension (upload under supporting documents)
 • Maximum of two pages CV including statement of prizes/awards already received.
 • A list of publications, posters for exhibitions, conferences, performances (including concerts for students in performing arts and musicology, etc.), (upload under supporting documents)

The above-mentioned documents should be included in a single pdf-file. In addition, candidates must supply the names of two scientists and emails in support of the nomination; each of them should be asked to write and send directly to: project@euroscience.org their support letter of no more than two pages A4 commenting on the quality of the candidate in the context of the criteria listed above.

These two letters should be from individuals well qualified in the field, at least one of whom not associated with the research itself.

Applications which do not meet eligibility criteria or do not respect the application procedure, in particular, the length of documents will NOT BE ACCEPTED.

An international selection Committee will evaluate the applications and select the Awardee.

Please submit the PDF application electronically via our platform https://escmp.euroscience.org/login before 11.59am CET, 16 April 2017. Identify the nomination file as “last name-first name”. If you don’t have one already, you will be requested to create an account in the EuroScience Conference and Membership Platform (ESCMP). Once logged in, click on “Apply for Awards” and follow the application procedure.

Technical application guidelines

Please submit the PDF application electronically via our platform https://escmp.euroscience.org/login before 11.59 CET, 16 April 2017.

If you have not an account yet, you will be requested to create one on the EuroScience Conference and Membership Platform (ESCMP). Once registered, click on “Apply for an Award” and follow the application procedure.

You may ignore the field “motivation letter” by simply writing N/A. This field is replaced by the two A4 pages describing your research and its European dimension and should be uploaded under “supporting documents“.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact the EuroScience office at project@euroscience.org

Please note that the winner’s application will be published on EuroScience’s website.

Download the call in pdf.

Photo credit: Matt Wilkinson Photography for ESOF 2016, Manchester

Piesakies Atvērto Datu hakatonam!

Trešdiena, 15. Februāris, 2017

Žurnālisti, programmētāji, datu analītiķi, aktīvisti un ikviens datu entuziasts aicināts līdz 1.martam pieteikties Atvērto datu hakatonam, kas notiks 4. martā plkst. 9:00 Rīgā. Šogad starptautiskā datu diena ir veltīta atvērtās zinātnes datiem, sabiedriskās naudas plūsmas analīzēšanai, atvērtajiem vides datiem, kā arī atvērtajiem datiem par cilvēktiesību tēmām.

Žurnālisti un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties hakatonā ar savām idejām un ekspertīzi, savukārt programmētāji un analītiķi – sniegt savas zināšanas un prasmes, lai atklātu publiskajos datos ieslēptas zināšanas kādā no hakatona tēmām.

Datu hakatons ir komandas darbs 8h garumā. Pēc ideju autoru projektu piedāvājumu prezentācijām, ikviens dalībnieks var pievienoties idejai, kuru kopīgi pilnveidot un realizēt ar datu palīdzību.

Hakatona grupu darba rezultāti var būt gan vizualizācija, datu analīzes rezultātā iegūta ziņa vai interaktīva tiešsaistes lietotne, kas uz Latvijas publiskajiem datiem ļauj paraudzīties no jauna skatu punkta.

Projektu ideju autoriem tā ir iespēja uzrunāt plašāku sabiedrības loku ar datos balstītiem argumentiem, pārbaudīt hipotēzes un radīt materiālu, kas var vēlāk tikt izmantots savos projektos, piemēram, publikācijās vai uzrunājot politikas veidotājus ar datos balstītiem argumentiem. Savukārt datu entuziastiem kā programmētājiem un pētniekiem tā ir iespēja strādāt ar sabiedrībā aktuālām projektu idejām un izmēģināt jaunas metodes to apstrādē un vizualizācijā.

Īpaši šogad aicināti piedalīties biedrību pārstāvji un aktīvisti ar savām projektu idejām

Hakatonā var piedalīties arī ar jūsu ievāktiem datiem.

Vairāk informācijas: http://www.datuskola.lv/datu-hakatons/

Mūsdienu informācijas, viedokļu un nepārbaudīto apgalvojumu gūzmā kritisko domāšanu cilvēkiem var attīstīt interese par zināti, intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Ivars Austers.

Kritiska domāšana pēc būtības ir līdzīga zinātniskai domāšanai, un cilvēki, kas interesējas par zinātni, uzlabo savas analīzes spējas, mazāk izdara dogmatiskus secinājumus, un tas ir cerīgs virziens, sacīja Austers.

Noklausies Latvijas Radio 1 raidījumu “Tīri fakti” un pievienojies Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai, lai attīstītu kritisko domāšanu.

Avots: Latvijas Sabiedriskie mēdiji

Biedrība “Latvijas Statistiķu asociācija” izsludina ikgadējo zinātnisko darbu konkursu par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos. 2017. gadā balvas tiks piešķirtas par izciliem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.

Balvu pretendenti iesniedz pieteikumu biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz 2017. gada 15. februāra plkst. 12.00 elektroniski Peteris.Zvidrins@lu.lv un Anita.Svarckopfa@csb.gov.lv pievienojot šādus dokumentus:

 • Vērtējamo darbu;
 • Pretendenta iesniegumu ar pieteikumu piedalīties Konkursā, iesniegumā jānorāda pretendenta darba vieta vai studiju vieta, darba nosaukums, autora vārds, uzvārds. Iesniegums jāadresē – Biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijai;
 • Autora dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE);
 • Var pievienot arī vēl citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, tai skaitā zinātniskā vadītāja ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un Balvas pretendenta raksturojums.

Papildus informācijai lūgums iepazīties ar zinātnisko darbu konkursa 2017 nolikumu.

Konkursa balvas 2017. gadā: apmaksāta dalība ar statistiku saistītā pasākumā (dalības maksa, ceļa izdevumi, viesnīca, u.c.) vai kvalifikācijas papildināšana (grāmatas, datorprogrammas, dalības maksa profesionālajās organizācijās)

 • I. vietai Euro 400 (četri simti eiro);
 • II. vietai Euro 300 (trīs simti eiro).

16. februārī plkst. 15.00 Latvijas Universitātē, 240. telpā (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) norisināsies seminārs Latvijas mācībspēkiem un zinātniskajam personālam par Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja rīkoto 2017. gada projektu konkursu.

Seminārā Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja vadītāja Ieva Pranka informēs par Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja rīkoto projektu konkursu, nosacījumiem dalībai konkursā un stāstīs par pareizu projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu.
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs darbojas kā „Vācijas centrs” Baltijas valstīs, kura mērķis ir sekmēt zinātnisko un akadēmisko sadarbību starp Vāciju un Baltijas valstīm, kā arī Baltijas valstu starpā. Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskās vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas u.c.

Projektu konkurss tiek rīkots divas reizes gadā. 2016. gada 17. oktobrī noslēdzās 2017. gada projektu konkursa pirmā kārta, kurā tika iesniegti 19 projekti, no kuriem finansējumu ieguva septiņi: 4 projekti no Latvijas, 2 – no Lietuvas un 1 – no Igaunijas.

Nākamais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir š. g. 15. marts (projekts jāīsteno laika periodā 15.06.2017. – 15.12.2017.).

Plašāka informācija par projektu konkursu: http://hochschulkontor.lv/lv/projektu-konkurss/64

Noklausies raidījumu “Zināmais nezināmajā”. Diskusijā par Donalda Trampa politikas ietekmi uz zinātni piedalās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas asoc. prof. Daunis Auers, Vides zinātņu doktors, biedrības “Zaļā brīvība” vadītājs – Jānis Brizga un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vadītāja Ieva Krūmiņa. Klausies visu raidījumu vai diskusiju no 11:00.

Smithy of Ideas 2017

Otrdien, 7. Februāris, 2017

This year Lithuanian Society of Young Researchers in cooperation with Association of Latvian Young Scientists and Vidzeme University of Applied Sciences are inviting to the international event Smithy of Ideas, which will take place on May 11-12, 2017 in Valmiera, Latvia. The main goal of the event is to encourage communication and collaboration between young researchers of the different areas of interests.

During the event it will be possible to present the theme of your research, to meet like-minded young scientists and have a fruitful discussions, and to have fun: solve interactional game tasks, take part in excursion to brewery, bake a pizza and etc.

NOTE! The presentations should be understandable for representatives of other fields of science. We encourage sharing experience of the challenges and problems arisen while working with the scientific research, both solved and unsolved. The presentation should be delivered orally, providing information slides, video or other projectable media.

The deadline for registration and submission of abstracts – 20 March, 2017.

Registration form.

The participation will be confirmed via e-mail after a week (not later than 27 March, 2017).
The number of participants is limited: 30 presenters.

Guidelines for presentations:

 • The goal, problems, results of the research should be included in the presentation and the questions risen should be stated;
 • The length of presentation: 7 – 10 minutes.

Venue date: 11-12 May, 2017
Venue place: Vidzemes Augstskola/ University of Applied Sciences, Terbatas 10, Valmiera, Latvia The food and accommodation (dormitories or motel) will be provided, participants must cover their transportation expenses.

Contact persons:

from Lithuania
Dalia Karlaitė
dalia.ljms@gmail.com

from Latvia
Ieva Krumina
ie.krumina@gmail.com

Do not hesitate and let‘s meet soon!

LJZA biedru kopsapulce 2017

Otrdien, 7. Februāris, 2017

Ir sācies jauns gads ar saviem izaicinājumiem, solījumiem un iepriekšējā veikuma izvērtējumu. LJZA biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedru sapulci, kas notiks 2017. gada 22. februārī plkst. 18.00 Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1.

Biedru sapulces darba kārtībā: Valdes atskaite par padarīto iepriekšējā termiņā. Tāpat būs jāuzklausa un jāapstiprina revidenta ziņojums. Atgādinām, ka balsojumā piedalīties tiesīgi tie biedri, kuri ir samaksājuši biedru naudu – 7 eiro gadā. Papildus oficiālajai daļai plānojam sirsnīgu aktivitāti, kas ļautu mums labāk iepazīt vienam otru un aktuālos pētniecības virzienus.

Ja kvoruma trūkuma dēļ biedru sapulce nebūs lemttiesīga, atkārtotā biedru sapulce plānota 18. martā plkst. 11.00 Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1.

Uz tikšanos LJZA biedru sapulcē š.g. 22. februārī!

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29175735 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773