Zinātnieki, studenti un uzņēmēji tiek aicināti pieteikt biznesa idejas. Pamatkritēriji ideju vērtēšanai ir biznesa idejas ietekme uz vidi, attīstības potenciāls, pieteicēju komandas kompetence un entuziasms.

Ja Tev ir daudzsološa cleantech ideja (pat ja tā šobrīd ir vēl tikai uz melnraksta lapiņas) un vēlies attīstīt savu uzņēmējdarbību šajā jomā, šī informācija ir tieši Tev. Piedalies ClimateLaunchpad – lielākajā pasaules cleantech biznesa ideju konkursā!

Pieteikšanās termiņš komandām no Latvijas – 14.maijs.

Vairāk informācija un pieteikšanās šeit: http://climatelaunchpad.org/

Konkursa norise

1. etaps: Boot Camp (1. – 2. jūnijs, 2017) – žūrija no Latvijas izvēlēsies vismaz 7 un ne vairāk kā 20 biznesa idejas. Izvēlētajām komandām būs jāpiedalās 2 dienu apmācību seminārā, kuru vadīs eksperts no Nīderlandes.

2. etaps: Apmācības sesijas (jūnijs – augusts, 2017) – Sešu nedēļu garumā tiks īstenotas apmācības, lai komandas pilnveidotu prezentācijas prasmes, izprastu Biznesa modeļa izstrādi, produkta attīstības ciklus.

3. etaps: Nacionālais fināls (augusts, 2017) – Nacionālā fināla mērķis ir izvēlēties 3 labākās komandas, kuras varēs doties uz Lielo Finālu Kiprā.

4. etaps: Grand Final (17. – 18. oktobris 2017) – Lielajā finālā komandas prezentēs savas idejas vadošajiem Eiropas investoriem un uzņēmējiem. Tiks izvēlētas 10 labākās komandas, kuras pēcāk sacentīsies par naudas balvu un iespēju darboties Climate-KIC Akseleratorā.

Ieguvums?

Lielā fināla Top-10 dalībnieki sacentīsies par iespēju darboties Climate-KIC akseleratora programmā, un par naudas balvām līdz pat 10,000 EUR apmērā.

Kas ir ClimateLaunchpad (CLP)?

CLP ir pasaulē lielākais videi draudzīgu / zaļu biznesa ideju konkurss. 2017.gadā konkursā piedalīsies 35 valstis.

CLP atbalsta vairāk kā 100 partneri no Eiropas, t.sk. tādi uzņēmumi kā Accenture, Benard Schulte Shipmanagement, Deloitte, Ernst & Young, Hellenic Bank, Microsoft, PWC, Sparebank, Volvo, World Wide Fund un citas.

Informācija:
Zaļo tehnoloģiju inkubators / www.giic.lv

www.facebook.com/ClimateLaunchpad
www.facebook.com/ClimateKIC
www.facebook.com/ZTInkubators

Twitter
@ClimateLaunch
@ClimateKIC
@ZTInkubators

Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir institūcija, kas sniedz priekšlikumus Ministru prezidentam un Ministru kabinetam par sabiedrības līdzdalības uzlabošanu un izskata citus NVO darbību ietekmējošus jautājumus. Memoranda padomē ar pilnvaru termiņu no 2017. gada 1. marta līdz 2018. gada 30. augustam ievēlēta Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) valdes priekšsēdētāja Ieva Krūmiņa. Kā aizvietotājs Memoranda padomē darbosies LJZA konsultatīvās padomes loceklis Mikus Dubickis.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība ir sabiedriskā labuma organizācija, kas apvieno studentus, kuri veic zinātnisko darbību un jaunos zinātniekus Latvijā. Organizācija darbojas ar zinātnes politikas un komunikācijas jautājumiem, aktīvi iesaistoties dialogā ar augstskolām, valsts un citām institūcijām nacionālā un starptautiskā mērogā. Tā ir Eiropas Jauno zinātnieku padomes biedrs.

Seko līdzi Latvijas komandas dalībai pirmajā Eiropas Lieldatu hakatonā, kas notiks no 13. līdz 15. martam Briselē. Hakatons ir sacensības, kurās valstu komandas savstarpēji sacenšas, lai izstrādātu labāko datu risinājumu, kas ļaus atbildēt uz kādu Eiropas Savienībai svarīgu jautājumu. Jautājums tika publiskots 12. marta vakarā.

Latviju Eiropas Lieldatu hakatonā pārstāv trīs Centrālās statistikas pārvaldes darbinieki – Mārtiņš Liberts, Jānis Jukāms un Aleksis Jurševskis.

Sekot līdzi Eiropas Lieldatu hakatona norisei var:

LJZA biedru kopsapulce un diskusija “Latvijas augstākā izglītība kā eksporta prece”

Jau sestdien, 18. martā tiekamies Rīgā, Jelgavas ielā 1, LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra 107. telpā! Rītu sāksim plkst. 10:00, kad atskatīsimies uz pagājušajā gadā paveikto un apstiprināsim gada pārskatu. Plkst. 11:00 pievērsīsimies diskusijai par Latvijas augstākās izglītības eksportspēju. Savus nolūkus ierasties, lūdzu, atzīmē FB notikumā vai dodot ziņu uz e-pastu info@ljza.lv, lai varam plānot uzkodu daudzumu.

Diskusijā ņems dalību ne tikai jaunie zinātnieki, bet arī:

 • Claudio Rivera, Ārvalstu investoru padomes Izglītības darba grupas vadītājs un RTU Riga Business School Asociētais Profesors;
 • Aivita Putniņa, LU asociētā profesore un Antropoloģijas studiju katedras vadītāja;
 • Igors Tipāns, RTU profesors Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedrā un rektora vietnieks ārzemju studentu departamentā;
 • Ilona Kunda, iniciatīvas “Latvijas humanitāro un sociālo zinātņu aizstāvībai” līdzdibinātāja;
 • Reinis Lasmanis, augstākās izglītības eksperts;
 • Marta Megne, Latvijas Studentu apvienības viceprezidente;
 • Diskusiju vadīs LJZA valdes loceklis, Zinātnes un augstākās izglītības politikas darba grupas vadītājs Guntars Kitenbergs.

Apskatāmie jautājumi iekļaus:

Augstākās izglītības eksports- vai tas ir instruments augstskolu peļņas palielināšanai vai Latvijas tautsaimniecības kopējās produktivitātes celšanai? Valsts plānošanas dokumentos uzsvērta nepieciešamība palielināt ārvalstu studentu skaitu, bet nav definēti tālākie augstākās izglītības internacionalizācijas uzdevumi. Vai ārvalstu studenti aizpildīs Latvijas demogrāfiskos robus vai to piesaistei ir tālāki mērķi, daļu no studentiem kā izglītotu darbaspēku izmantojot tautsaimniecības izaugsmē un produktivitātes celšanā? Lielā mērā tā ir izšķiršanās starp kvantitāti un kvalitāti. Kāds būs Latvijas augstākās izglītības pozicionējums ilgtermiņā? Vai piedāvāsim lētāku izglītību kā citur Eiropā vai mērķtiecīgi virzīsimies uz Latvijas iedzīvotāju intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, piesaistot cilvēkresursus no ārvalstīm? Papildus jārisina jautājumu kopums, kas atvieglotu ārvalstu studentu ātrāku un vieglāku reģistrēšanos studijām Latvijā, informācijas pieejamību par studijām Latvijas augstskolās, kā arī padarītu elastīgāku svešvalodu izmantošanu augstākās izglītības procesā. Kamēr uztrauksimies par ārvalstu profesūras un augstākā līmeņa vadītāju augstākās izglītības sektorā latviešu valodas zināšanām, Nobela prēmijas laureātu iesaisti Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmā nesagaidīt. Toties vietējai profesūrai būtu jānosaka stingri kritēriji angļu valodas pārvaldīšanai, lai turpinātu ceļu internacionalizācijas virzienā. Par šiem un vēl citiem jautājumiem runāsim sestdien, pievienojies!

Aicinājums piedalīties “6th Bi-annual European & International Women Inventors, Innovators & Entrepreneurs Exhibition, Conference & Awards 2017”.

Šī gada 22.februārī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji tikās ar Jelgavas domes vadītāju Andri Rāviņu un Zemgales rajona Kompetenču attīstības centra darbiniekiem, lai pārrunātu tālāko sadarbību zinātnes popularizēšanā jauniešiem un jaunās zinātnieku paaudzes izglītošanā. Jelgava, kas sevi pozicionē kā pilsētu izaugsmei, lielu uzmanību pievērš jaunākās paaudzes zemgaliešu izglītošanā valstī noteiktajās prioritārajās izaugsmes jomās. Pašvaldības bērnu dārzus apmeklējošie bērni apgūst dabisko zinātkāri stimulējošās programmas FasTracKids, kas veicina kritisko domāšanu, radošumu, komunikācijas un sadarbības prasmes, un pašapziņu. Tehniskākas zinības tiek apgūtas ar programmas MINIPHĀNOMENTA palīdzību, bet labākie piekto līdz devīto klašu skolēni katru otro sestdienu izglītojas Junioru universitātē. Tajā jau šobrīd darbojas jaunie zinātnieki, kas aizraujošā, praktiskā un saprotamā veidā skaidro bioloģijas, matemātikas, fizikas un ķīmijas likumsakarības. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedriem darbs ar skolēniem nav svešs, tā kā ir uzkrāta pieredze gan vizītēs skolās un augstskolās popularizējot zinātni Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta ietvaros, gan rīkojot Topošo zinātnieku forumu un uzņemot skolēnu vizītes pētniecības iestādēs.

Tikšanās laikā tika identificēti turpmākās sadarbības ceļi un ar lielu prieku secināts, ka zemgaliešu un jauno zinātnieku mērķi un vērtības lielā mērā sakrīt. Papildus jauno zinātnieku solījumam palīdzēt noturēt augsto kvalitātes latiņu informējot par jaunākajiem sasniegumiem un atklājumiem, LJZA ar Zemgales rajona Kompetenču attīstības centru plāno sadarboties zinātnes komercializācijas jautājumos. Zinātnes komercializācija ir “svaigākā” un perspektīvām bagātākā LJZA noteiktā attīstības prioritāte, tādēļ aicinām visus zemgaliešus apmeklēt jauno zinātnieku stendu Zemgales uzņēmēju dienās š.g. 28. aprīlī un uzzināt vairāk par jauno zinātnieku piedāvājumu.

Informāciju sagatavoja Ieva Krūmiņa

LJZA paraksta vēstuli saistībā ar notikumiem ASV

Ceturtdiena, 23. Februāris, 2017

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība pastāv par atvērtu komunikāciju, studentu un zinātnieku mobilitāti, kā arī caurspīdīgiem un godīgiem zinātnes pārvaldības principiem. Tādēļ kopā ar virkni Eiropas organizāciju, kas pārstāv zinātni, pētniecību, augstāko izglītību un inovācijas, esam parakstījuši atvērto vēstuli, kas aicina Eiropas valstu valdības un Eiropas Savienības līderus turpināt iesākto labo praksi un strādāt sadarbībā ar Amerikas Savienoto valstu administrāciju, lai saglabātu uz vienlīdzību, dažādības novērtēšanu un atvērtu komunikāciju balstīto globālo zinātnes sistēmu. Vēstule ir adresēta Eiropas valstu premjeriem, atbildīgo nozaru ministriem, kā arī Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas prezidentam, kā arī Pētniecības un inovāciju komisāram Karlosam Moedas kungam, lai paustu bažas par notikumu attīstību Amerikas savienotajās valstīs.

Informāciju sagatavoja Ieva Krūmiņa.

Studentiem, kuri studē juridiskās zinātnes programmās, profesijas standarts paredz pētījuma veikšanu. Tāpēc augstskolas paredz dažāda līmeņa pētnieciskos darbus, kas studiju laikā jāveic, kas, absolvējot attiecīgu programmu, finalizējas bakalaura, maģistra vai promocijas darba veidā.

Ne vienmēr pētījumos tiek pievērsta pietiekoši liela uzmanība pētījuma dizainam un metodoloģijai. Lai padziļinātu studentu izpratni par pētnieciskā darba būtību, avotu zinātnisko ticamību un atlasi, zinātnes elementu klātbūtnes nepieciešamību pētnieciskā darbā, pētniecības metožu apzināšanu un izmantošanu, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku uzsāk kopprojektu – Pētnieciskā darba rakstīšanas skola.

Projekta ideja ir motivēt juridiskās zinātnes studentus kvalitatīva pētnieciskā darba izstrādi juridiskajā zinātnē. Kopumā plānotas četras nodarbības – katru marta otrdienu no plkst. 18.00 līdz 20.00. Nodarbības notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tās vadīs RSU Juridiskās fakultātes lektore Dr. iur., Bc. paed. Kitija Bite.

Nodarbības norise: nodarbība sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā pētnieciskā darba izstrādes teorija, otrajā – studentu patstāvīgais darbs. Starp nodarbības daļām Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu sniegtā informācija par Bibliotēkas atbalsta iespējām pētnieciskā darba izstrādē.

Nodarbības 1. un 2. daļa nav saistītas. Students var apmeklēt pēc izvēles visu ciklu, tikai teorētisko daļu, tikai praktisko daļu vai atsevišķas nodarbības. Jebkura papildu informācija bitija@inbox.lv.

Nodarbību plānojums:

1. nodarbība 7. marts. 1. daļa: pētījuma plānošana; pētījuma robežu noteikšana (temats, objekts, priekšmets, satura rādītājs), praktiskie piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

2. nodarbība 14. marts. 1. daļa: problēmas izvirzīšana, mērķa noteikšana, uzdevumi mērķa sasniegšanai; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

3. nodarbība 21. marts. 1. daļa: pētījuma jautājumi, metodes; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

4. nodarbība 28. marts. 1. daļa: pētījuma izstrādes nianses, rezultāti un to noformēšana, prezentēšana; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.

Informāciju sagatavoja: K. Bite

The European Young Researchers Award in a nutshell

The European Young Researchers’ Award (EYRA) is granted since 2010 to researchers demonstrating outstanding research performance and leadership. It aims to inspire early stage researchers to incorporate a European dimension and perspective into their research.

The Award is granted each year; in odd years, the prize is dedicated to PhD candidates, and in even years to post-doctoral fellows. The prize-giving-ceremony is held every two years at the EuroScience Open Forum (ESOF) where the two recipients will present their work. The Award consists of a Certificate, waiving the participation fee to ESOF, a grant to cover travel and accommodation for the stay in the ESOF city and a two years’ free EuroScience membership.

The deadline for the 2017 call, dedicated to PhD candidates is 16 April 2017 at 11.59am.

Qualification Criteria

 • The research must have a clear European dimension, either because it is embedded in a collaboration of researchers in different European countries or it is a research project in one European country that addresses a research topic of European added value.
 • The research should be of demonstrably excellent quality (publications, prizes, grants, patents, references in newspapers, etc.)
 • The criteria that the jury will take into account are: quality of the research results obtained, role in the definition of the research project, inspiration to others (fellow students, members of the research group), outreach to wider audiences.

Eligibility Criteria

 • Candidates should work in a European country (understood in the geographic sense as defined by Council of Europe’s membership rules), but are not required to have a European nationality.
 • The 2017 call is open to young researchers who are enrolled in their first PhD at the time of the application deadline or have defended their thesis after January 1st, 2017.
 • The application should be in English.

Application procedure and documentation

 • Cover page – form to be downloaded, completed and included in the application
 • Up to two pages A4 describing the research and its European dimension (upload under supporting documents)
 • Maximum of two pages CV including statement of prizes/awards already received.
 • A list of publications, posters for exhibitions, conferences, performances (including concerts for students in performing arts and musicology, etc.), (upload under supporting documents)

The above-mentioned documents should be included in a single pdf-file. In addition, candidates must supply the names of two scientists and emails in support of the nomination; each of them should be asked to write and send directly to: project@euroscience.org their support letter of no more than two pages A4 commenting on the quality of the candidate in the context of the criteria listed above.

These two letters should be from individuals well qualified in the field, at least one of whom not associated with the research itself.

Applications which do not meet eligibility criteria or do not respect the application procedure, in particular, the length of documents will NOT BE ACCEPTED.

An international selection Committee will evaluate the applications and select the Awardee.

Please submit the PDF application electronically via our platform https://escmp.euroscience.org/login before 11.59am CET, 16 April 2017. Identify the nomination file as “last name-first name”. If you don’t have one already, you will be requested to create an account in the EuroScience Conference and Membership Platform (ESCMP). Once logged in, click on “Apply for Awards” and follow the application procedure.

Technical application guidelines

Please submit the PDF application electronically via our platform https://escmp.euroscience.org/login before 11.59 CET, 16 April 2017.

If you have not an account yet, you will be requested to create one on the EuroScience Conference and Membership Platform (ESCMP). Once registered, click on “Apply for an Award” and follow the application procedure.

You may ignore the field “motivation letter” by simply writing N/A. This field is replaced by the two A4 pages describing your research and its European dimension and should be uploaded under “supporting documents“.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact the EuroScience office at project@euroscience.org

Please note that the winner’s application will be published on EuroScience’s website.

Download the call in pdf.

Photo credit: Matt Wilkinson Photography for ESOF 2016, Manchester

Piesakies Atvērto Datu hakatonam!

Trešdiena, 15. Februāris, 2017

Žurnālisti, programmētāji, datu analītiķi, aktīvisti un ikviens datu entuziasts aicināts līdz 1.martam pieteikties Atvērto datu hakatonam, kas notiks 4. martā plkst. 9:00 Rīgā. Šogad starptautiskā datu diena ir veltīta atvērtās zinātnes datiem, sabiedriskās naudas plūsmas analīzēšanai, atvērtajiem vides datiem, kā arī atvērtajiem datiem par cilvēktiesību tēmām.

Žurnālisti un nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties hakatonā ar savām idejām un ekspertīzi, savukārt programmētāji un analītiķi – sniegt savas zināšanas un prasmes, lai atklātu publiskajos datos ieslēptas zināšanas kādā no hakatona tēmām.

Datu hakatons ir komandas darbs 8h garumā. Pēc ideju autoru projektu piedāvājumu prezentācijām, ikviens dalībnieks var pievienoties idejai, kuru kopīgi pilnveidot un realizēt ar datu palīdzību.

Hakatona grupu darba rezultāti var būt gan vizualizācija, datu analīzes rezultātā iegūta ziņa vai interaktīva tiešsaistes lietotne, kas uz Latvijas publiskajiem datiem ļauj paraudzīties no jauna skatu punkta.

Projektu ideju autoriem tā ir iespēja uzrunāt plašāku sabiedrības loku ar datos balstītiem argumentiem, pārbaudīt hipotēzes un radīt materiālu, kas var vēlāk tikt izmantots savos projektos, piemēram, publikācijās vai uzrunājot politikas veidotājus ar datos balstītiem argumentiem. Savukārt datu entuziastiem kā programmētājiem un pētniekiem tā ir iespēja strādāt ar sabiedrībā aktuālām projektu idejām un izmēģināt jaunas metodes to apstrādē un vizualizācijā.

Īpaši šogad aicināti piedalīties biedrību pārstāvji un aktīvisti ar savām projektu idejām

Hakatonā var piedalīties arī ar jūsu ievāktiem datiem.

Vairāk informācijas: http://www.datuskola.lv/datu-hakatons/

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29175735 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773